Bez węgla– bezemisyjne i sprawiedliwie. Społeczny Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego

Autor: 
Jerzy Dudzik
dudzik.jpg

BRUDNE CZY CZYSTE NASZE ŻYCIE I PRZYSZŁOŚĆ?
BRUDNE CZY CZYSTE USŁUGI TURYSTYCZNE?
BRUDNE CZY CZYSTE PRODUKTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?
czyli jakie znaczenie ma i będzie miał ślad węglowy. Co to jest? Jak liczyć?
W jaki sposób wpływa na naszą konkurencyjność i przyszłość.

Szanowni Państwo.
Dotychczas starałem się przekazywać informacje o zaawansowaniu prac przygotowawczych do wykorzystania środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – dodatkowych środków w ramach wsparcia publicznego procesów niezakończonej likwidacji działalności kopalń węgla kamiennego. Nie był to łatwy tekst, ale tak to już jest. Język rozporządzeń należy przetłumaczyć na zrozumiały. Prace nad planami trwają i są coraz bardziej konkretne.
Obecnie chciałbym przejść na „drugą stronę mocy”. Do naszej codzienności, pracy czy przyszłości.
Z jakiego poziomu startujemy? Jednym z ważnych priorytetów transformacji jest diagnoza obciążenia gazami cieplarnianymi i udowodnienie, że rzeczywiście wystąpił rezultat jego zmniejszenia. Na dzień dzisiejszy wobec braku lokalnej statystyki, można wykonać szacunki w oparciu o informacje ilu mieszkańców mamy w powiecie kłodzkim oraz powszechnie udostępnione informacje, że średni ślad węglowy Polaka to ok. 10 ton rocznie, z czego na CO2 przypada ok. 8 ton, a na inne gazy cieplarniane, takie jak metan czy podtlenek azotu, pozostałe 2 tony. Wyjaśnienia też wymaga definicja śladu węglowego. Co to jest ślad węglowy? Tak ogólnie to suma emisji gazów cieplarnianych emitowanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę (produkt, usługę), zwykle liczona w ciągu roku. Obejmuje emisje spowodowane przez wszystkie jej działania, wliczając w to zużycie energii przez wykorzystywane przez nią budynki i środki transportu. Ślad węglowy produktu obejmuje emisje spowodowane wydobyciem surowców, z których został wytworzony, produkcją, użytkowaniem oraz składowaniem bądź recyklingiem po zużyciu. Ślad węglowy obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych (cieplarnianych) wyrażone w ekwiwalencie CO2. Jego miarą jest tCO2e – tona ekwiwalentu dwutlenku węgla. Różne gazy cieplarniane w niejednakowym stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia, zaś ekwiwalent dwutlenku węgla pozwala porównywać emisje różnych gazów na wspólnej skali. Na przykład tona metanu odpowiada 25 tonom CO2e.
Wróćmy do diagnozy. Jest nas w powiecie ok. 156 284 osób i każdej statystycznie rocznie przypisane jest 10 ton, co daje roczny statystyczny ślad powiatu kłodzkiego w ilości 1 562 840 ton. Słownie jest to jeden milion pięćset sześćdziesiąt dwie tony i osiemset czterdzieści kilogramów. Tyle statystycznie emitujemy. Jeżeli przyjmiemy, że emisja 1 tony CO2 obecnie kosztuje 90 EURO to roczna wartość śladu w przeliczeniu na złotówki wynosi około 660 mln zł.
Opracowania dotyczące określenia warunków jakie należy spełnić, aby średnia globalna temperatura nie wrosła więcej niż 2 st. C wskazują poziom akceptowanej rocznej emisji od 0,2 tony do 3 ton na osobę. Przyjmując nasze aspiracje regionu uzdrowiskowo-turystycznego na poziomie 1 tony na osobę naszym szacunkowym wyzwaniem jest ograniczenie wysokości śladu węglowego o 140 tys. ton rocznie w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, o wartości ok. 595 mln. zł. Zaznaczam rocznie. Nie będę liczył, ile jest to do roku 2030 czy 2050, kiedy mamy być zeroemisyjni. Jak osiągniemy wskazany parametr będziemy odpowiedzialnie mogli powiedzieć, że oferta turystyczna i uzdrowiskowa Ziemi Kłodzkiej jest czysta i może konkurować na rynkach międzynarodowych. To takie wyliczenie, które powinno oddziaływać na wyobraźnie i każdorazowo przy planowaniu przyszłości być branym pod uwagę -na każdym poziomie.
W Internecie jest wiele propozycji kalkulatorów, gdzie można dla własnych potrzeb wyliczyć szacunkowy ślad węglowy Zachęcam.
To były dywagacje oparte na informacjach statystycznych. Dla potrzeb biznesu w wymiarze firmy, regionu, gminy obowiązują ustalone standardy i normy, które są swego rodzaju uznawaną na rynku certyfikacją. Odrębnie się liczy ślad dla produktu, usługi, regionu. Tego musimy się nauczyć. To jest coś nowego. Mało jest personelu, który to potrafi. Niemniej jednak są już przykłady firm, które już tracą kontrakty na rynkach europejskich z powodu braku wyliczenia śladu węglowego.
W podsumowaniu:
1. Ekologiczny model życia będzie realnie wpływał na kierunki rozwoju i pozycje na rynku firm i regionów.
2. Mniejszy ślad węglowy to niższe koszty życia, większe szanse na rozwój biznesu.
3. Trzeba konsekwentnie budować świadomość ograniczania śladu węglowego poprzez edukacje i celowe programy społeczne.
Zredukuj swój ślad węglowy.
Dużo zdrowia i pomyślności z okazji Nowego Roku.

Wydania: