Lądek-Zdrój – co w przyszłym i następnych latach. Rozmawiam z burmistrzem p. Romanem Kaczmarczykiem

Autor: 
Mirosław Awiżeń
Bez nazwy 1.jpg
DSCN6455.jpg

- To koniec 2021 roku a zatem i początek nowego rozdania ...
Co planuje się w gminie na 2022 rok i następne?
- Bezsprzecznie kluczowym działaniem będzie budowa Hybrydowej Farmy Fotowoltaicznej (najnowszej generacji – 20 lat pracy) na obszarze 11,06 ha (za torami kolejowymi naprzeciw Dworca Kolejowego) o mocy 1+ 9 = 10 MW. W pierwszym etapie budowy moc wynosić będzie 1 MW. W ten sposób już za 9 miesięcy popłynie prąd ZERO EMISYJNY do naszych gminnych jednostek. 14.12.2021 r. podpisaliśmy umowę z firmą Eko-Solar z Namysłowa na wykonanie projektu farmy fotowoltaicznej (FU) o mocy 10 MW i wybudowanie farmy o mocy 1 MW w I etapie. Całość pozyskanego prądu zużyjemy na własne potrzeby i tak: gminne instytucje, które będą odbierać prąd na zasadzie elektroprosumeryzmu: Urząd Miasta i Gminy, Szkoła Podst. nr 1 w Lądku-Zdroju, Szkoła Podst. w Trzebieszowicach, Przedszkole Gminne z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju, Liceum Ogólnokształcące w Lądku-Zdroju, boisko „Orlik”, stadion miejski w Lądku-Zdroju, stadion wiejski w Trzebieszowicach, Centrum Kultury i Rekreacji, Biblioteka Gminna, Opieka Społeczna, Klub Seniora, Klub sportowy „Trojan”, toalety miejskie, Straż Miejska, monitoring, parkingi, czujniki smogu, Stacja PKP – Gminny Inkubator Przedsiębiorczości, Ochotnicze Straże Pożarne, Dom Zdrojowy, Teatr, Muszla Koncertowa, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, Arboretum, świetlice i place wiejskie, Lądeckie Usługi Komunalne, oczyszczalnia ścieków, a także oświetlenie dróg, chodników, parków zdrojowych, placów zabaw gminy Lądek-Zdrój.
- Czyli ZERO Emisji w gminie uzdrowiskowej Lądek-Zdrój. A koszty?
- Całościowy koszt budowy Farmy 1 MW to 4 mln 520 tys. 78 zł, z tego: wkład własny Gminy 432 tys. 898 zł, dotacja z RFIL – I nabór 1 mln 87 tys. 180 zł, pożyczka z UE – odsetki 0,5% 3 mln zł (pożyczka planowana jest do spłaty w ciągu 15 lat, a wysokość 1 raty miesięcznie to 18 tys. 542 zł). Miesięczne prowadzenie Farmy to koszt 3 tys. zł.
- Jakie oszczędności uzyska Gmina w np. rocznej perspektywie?
- Oszczędności roczne w budżecie energii elektrycznej z elektrowni FV to minimum 279 tys. 340 zł wg cen z 2020 r.
- Czy zamierzacie Państwo sprzedawać ten prąd na zewnątrz?
- Nie chcemy oddawać prądu – chcemy go wykorzystać w całości na potrzeby gminne. Część z oszczędności (zysku ze sprzedaży) przeznaczyć na dofinansowanie ogrzewania elektrycznego przy wymianie sposobu ogrzewania. W „starym mieście” jest jeszcze ok. 400 pieców kaflowych na węgiel. Chcemy również do tych celów spożytkować energię geotermalną z odwiertu LZT-1 Lądek- Zdrój.
- No i cóż ja na to? Ano, całym sercem ZA! Szczególnie, że nie są to tylko mrzonki czy plany bez pokrycia: tu są terminy, inwestor, wykonawca i finansowanie. A więc sensowne działanie. Ale przecież to nie tylko farma w tym 2022 r. i następnych...
- Ano, tak. To proszę, po kolei:
1/ Budowa platformy widokowej na górze TROJAK z trasami pieszymi, rowerowymi wyposażonymi w małą architekturę wraz z poprawą atrakcyjności 4 zabytkowych parków zdrojowych – wartość zadania to
4 mln 886 tys. 443 zł, która to kwota jest już w całości pozyskana ze źródeł zewnętrznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych [RFIL]). Zakończenie prac to czerwiec 2023 r.
2/ Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na pl. M. Skłodowskiej-Curie, wykonanie dekoracyjnego napisu Lądek Zdrój w formie iluminacji wraz z ozdobną fontanną led przy ul. Śnieżnej oraz rozbudowa terenu edukacyjno-turystycznego pn. Wojtusiowy Park przy ul. Rataja. Koszt – 340 tys. zł. Termin wykonania – czerwiec 2022 r. Dofinansowanie z RFIL.
3/ Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gminnych: koszt inwestycji to ponad 5,5 mln zł, z czego 4 mln 171 tys. 516 zł to dofinansowanie z RPO Woj. Dolnośląskiego. Koniec realizacji tego zadania to marzec 2023 r. Warto zaznaczyć, że program ten jest realizowany jako wspólne zadanie 8 gmin Powiatu Kłodzkiego, gdzie Lądek-Zdrój jest Liderem Projektu.
4/ Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby 17 mieszkań komunalnych, w tym 2. mieszkań chronionych wraz z instalacjami wewnętrznymi, parkingiem na 17 miejsc oraz infrastrukturą zewnętrzną – koszt ponad 3 mln 300 tys. zł, z tego dofinansowanie 2 mln 852 tys. 410 zł ze środków Funduszu Dopłat (BGK). Termin realizacji – marzec 2023 r.
5/ Modernizacja 6 lokali mieszkalnych – pustostanów – koszt 636 tys. 357 zł (w tym dofinansowanie dotacja BGK w kwocie 509 tys. 85 zł). Termin wykonania grudzień 2022 r.
6/ Dwie instalacje fotowoltaiczne do 50 kV na Przedszkolu oraz w bud. świetlicy w Trzebieszowicach. Koszt prawie pół mln zł, z czego dofinansowanie ponad 370 tys. z RPO Woj. Dolnośląskiego. Termin wykonania grudzień 2022 r.
7/ 8/ Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kościelnej oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej – II etap. Koszt ponad 1 mln zł w całości dofinansowany z uzupełnienia subwencji ogólnej dla Gminy Lądek-Zdrój – „Polski Ład”. Termin wykonania grudzień 2022 r.
9/ Termomodernizacja budynku Ratusza – I etap – koszt ponad 1 mln zł prawie w całości dofinansowany z NFOŚiGW. Termin realizacji – grudzień 2022 r.
10/ „Cyfrowa Gmina Lądek-Zdrój” – koszt 243 tys. 500 zł w całości pokryty z projektu „Cyfrowa Gmina” – termin realizacji grudzień 2022 r.
11/ W planach na ten 2022 r. zakłada się również złożenie wniosków bądź złożone już są: na zagospodarowanie Domu Zdrojowego (koszt I etapu to ok. 11 mln zł, II etapu –
12 mln zł), przebudowa ul. Zdrojowej (koszt ponad 910 tys. zł), przebudowa ul. Kościelnej wraz z siecią deszczową (koszt ponad 2,5 mln zł), zagospodarowanie basenów odkrytych na Lądeckie Termy, termomodernizacja budynku Ratusza – II etap, modernizacja oczyszczalni ścieków w Lądku-Zdroju, kanalizacja na wsiach: przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Ołdrzychowicach Kłodzkich etap I.
Ogólnie planuje się wydać na inwestycje w gminie Lądek Zdrój 66 mln 607 tys. 508 zł, z czego dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 50 mln 516 tys. 968 zł.
- Oby się wszystkie zamierzenia spełniły.

Wydania: