Młodzi literaci docenieni

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001.jpg
002.jpg

W Starostwie Powiatowym w Kłodzku Maciej Awiżeń – starosta kłodzki wraz z członkami Zarządu Powiatu Kłodzkiego spotkali się z uczniami szkół powiatowych, którzy zostali wyróżnieni w 3 Konkursie Literackim w ramach XVIII Międzynarodowego Festiwalu Poezji „Poeci bez granic”.
Na spotkaniu zostały wręczone młodzieży dyplomy oraz drobne upominki. Starosta pogratulował młodym literatom odwagi pisarskiej oraz życzył dalszego rozwoju warsztatu pisarskiego oraz wrażliwości literackiej.
Należy przypomnieć, że 19 listopada br., odbyło się oficjalne otwarcie XVIII Międzynarodowego Festiwalu Poezji w Teatrze Zdrojowym w Polanicy-Zdroju, podczas którego zostały ogłoszone wyniki 3. Konkursu Literackiego.
Jury, reprezentowane przez członków Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich we Wrocławiu, po wnikliwej analizie wyłoniło laureatów:
W kategorii: PROZA
I – Patrycja Turek, uczennica Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, II – Oliwia Barwińska, uczennica I LO im. B. Chrobrego, III – Przemysław Potoczak, uczeń I LO im. B. Chrobrego.
W kategorii: POEZJA
I – Halina Strycharz, uczennica I LO im. B. Chrobrego.
II – Patrycja Knych, uczennica I LO im. B. Chrobrego.
Wyróżnienia:
Z Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości: Adrianna Malik – poezja, Adela Uznańska – poezja, Nikola Kolasińska – poezja, Nicola Sawicka – proza, Magdalena Malik – proza, Mateusz Sawicki – proza, Kornelia Waligóra – proza.
Z Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie: Kacper Borecki – poezja, Nicoll Berdyn – proza, Adam Mucha – proza, Bartosz Domagalski – proza.
Z I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Kłodzku: Maria Masternak – poezja, Oskar Ślazyk – poezja.
Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie.

Wydania: