Podziękowanie za 30 lat pracy

Autor: 
Małgorzata Bednarek
IMG_20211230_154627.jpg

Podczas sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w dniu 30 grudnia 2021 roku władze gminy podziękowały odchodzącej na emeryturę po 30 latach pracy jako kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej pani Grażynie Mańczak.
Roman Kaczmarczyk burmistrz Lądka-Zdroju i Małgorzata Bednarek przewodnicząca Rady Miejskiej pogratulowali i podziękowali za wieloletnie rzetelne wypełnianie obowiązków służbowych, poświęcenie oraz trud włożony w prowadzenie i funkcjonowanie OPS w Lądku-Zdroju. Zapamiętane zostaną gotowość niesienie pomocy i nieocenione wsparcie przy rozwiązywaniu problemów społecznych lokalnej społeczności.
Pani Mańczak mianowanie na stanowisko kierownika OPS otrzymała w 1991 r., wcześniej uczestnicząc w tworzeniu jednostki. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, podnosiła swoje kwalifikacje i kompetencje poprzez uzyskanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, ukończyła studia podyplomowe – prawo handlowe i gospodarcze na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Fundusze Europejskie na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz odbyła kilkadziesiąt szkoleń tematycznych. Radna II kadencji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, kurator społeczny. Po powodzi w 1997 r. nawiązała współpracę z firmami i miastami niosącymi pomoc ludziom poszkodowanym przez ten kataklizm a były to m.in. firmy takie jak Swarzędz, Świdwin czy miejscowości: Pruszcz Gdański i Skwierzyna. Została nagrodzona orderem za zasługi w zwalczaniu powodzi. Współpracowała z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej, Kawalerami Maltańskimi. Realizowała w latach 2012-2014 projekty Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki jej staraniom od 2012 r. funkcjonuje w Lądku-Zdroju Środowiskowy Dom Samopomocy a w 2017 r. uruchomiła kolejne zadanie pn. Dzienny Dom Senior +. Przez te lata Ośrodek Pomocy Społecznej zmieniał swoją siedzibę, najpierw z ratusza do biura przy ul. Lipowej a od kilku lat jest to dawne gimnazjum (tysiąclatka) przy ulicy Zamenhofa, którego OPS został administratorem. Przeprowadzki wiązały się z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb jednostki a remonty nadzorowała też pani Grażyna Mańczak.
Przez 30 lat lat pracy pani Kierownik, wszystkie przeprowadzane w ośrodku kontrole zakończyły się pozytywną oceną.
Zbudowała zespół działający profesjonalnie i sprawnie. Podstawę pracy stanowiły interpersonalne relacje z pracownikami, którzy w większości związani są z placówką od chwili podjęcia w niej pracy.

Wydania: