Świadczenia ratownicze dla strażaków OSP

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
DSC_0009.jpg

Maciej Awiżeń – starosta kłodzki powitał przybyłych do starostwa powiatowego w Kłodzku strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego powiatu, którzy spotkali się, aby omówić nową ustawę, która przyznaje im świadczenie finansowe z tytułu wysługi lat.
Pierwsza w historii polskiego pożarnictwa Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych z dnia 17 grudnia 2021 r. weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i wprowadziła wiele korzyści dla strażaków ratowników OSP, m.in. świadczenia ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP przysługujące w wysokości 200 zł i podlegające corocznej waloryzacji.
Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który: • w przypadku mężczyzn – osiągnął wiek 65 lat i co najmniej przez 25 lat • w przypadku kobiet – osiągnęła wiek 60 lat i co najmniej przez 20 lat – czynnie uczestniczył/a jako członek ochotniczej straży pożarnej w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych biorąc w nich bezpośredni udział co najmniej raz w roku. Przy naliczaniu powyższego okresu nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP a uczestnictwo w szkoleniach, kursach lub ćwiczeniach nie zalicza się jako udział w działaniach lub akcjach ratowniczych.
Świadczenie ratownicze przyznaje się: • na podstawie wniosku zainteresowanego złożonego do Komendanta powiatowego (miejskiego) PSP właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP, wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi bezpośredni udział w działaniach; • począwszy od miesiąca złożenia wniosku;
• od miesiąca wejścia w życie ustawy, jeżeli wniosek został złożony w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
• w formie decyzji wydanej przez Komendanta Pow., wydawanej nie później niż w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tego świadczenia. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r poz. 316) wydane na podstawie art. 17 ust.11 ustawy o OSP. Wniosek o którym mowa oraz wszystkie pozostałe szczegóły, znajdziecie Państwo na stronie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku:
https://www.gov.pl/web/kppsp-klodzko/swiadczenia-ratownicze-dla-strazako...
W razie jakichkolwiek pozostałych wątpliwości, kontaktujcie się Państwo w swoich jednostkach OSP.

Wydania: