Co w trawie piszczy...

Autor: 
Katarzyna Redmerska

POMNIK
W Lądku-Zdroju ma stanąć okazały pomnik królewny Marianny Orańskiej, XIX-wiecznej biznesmenki, która tchnęła życie gospodarcze i społeczne na obszarze Gór Bialskich, Gór Złotych, Masywu Śnieżnika i Przedgórza Sudeckiego. Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wypłynął wniosek o dofinansowanie lokalnego projektu dotyczącego uhonorowania w szczególny sposób tej znamienitej postaci. Jak mówi burmistrz miasta Roman Kaczmarczyk, królewna ma siedzieć na koniu, a posadowiona będzie na lądeckim rynku w formie rzeźby o czterometrowej wysokości. Koszt tego przedsięwzięcia to około 500 tys. zł. Ministerstwo ma na tego rodzaju dofinansowanie kilka milionów złotych. O lala.
GRYZONIE
W podziemiach, a także wśród zabudowy dzielnicy staromiejskiej w Kłodzku, spotkać można szczury i myszy. Jedyną metodą, którą stosuje się celem wytępienia gryzoni, są okresowe działania deratyzacyjne. To jednak za mało. Burmistrz miasta Michał Piszko zaapelował do mieszkańców, aby wszelkie odpadki konsumpcyjne szczelnie pakowali i wrzucali do pojemników, a nie pozostawiali obok nich. Ważne jest też to, by odpady biodegradowalne trafiały do pojemników w najkrótszym czasie od ich opróżniania. Bez komentarza.
PLATFORMA
Przedsiębiorstwo Budowlane „Cako” z Polanicy-Zdroju zbuduje platformę widokową na Trojaku. Zadanie nosi nazwę „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obserwacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej w formule zaprojektuj i wybuduj”. Do podpisania umowy pomiędzy inwestorem i wykonawcą doszło w lądeckim ratuszu. W najbliższych miesiącach powstanie konstrukcja umożliwiająca bezpieczne korzystanie z punktu widokowego. Gmina Lądek-Zdrój otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – funduszu przeciwdziałania skutkom Covid-19 w łącznej wysokości 1 619 910,00 zł. Cako zadeklarowało, że obiekt będzie gotowy jesienią br. No, no, no.
DOMKI
Na prywatnym terenie we wsi Lasówka, położonej między Górami Bystrzyckimi i Górami Orlickimi, jedna z wrocławskich firm deweloperskich chce postawić tzw. domy sezonowe. Jak mówi burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma, inwestor jest zainteresowany wybudowaniem maksymalnie dwu-trzypiętrowych apartamentowców.
Przy obecnie obowiązującym planie przestrzennym wskazuje się w nim na możliwość zabudowania 70% działki. Podmiot z Wrocławia wystąpił z wnioskiem o to, by zmniejszyć ten obszar zabudowy do 50%.
W opinii burmistrz Surmy, propozycja ta jest o wiele korzystniejsza dla mieszkańców Lasówki. Mieszkańcy mają inne zdanie i nie podoba im się pomysł. Zabudowa składająca się z kilkudziesięciu domków, to blisko 2,5-hektarowy teren tzw. byłej kolonii w sąsiedztwie kościoła, z widokiem na Góry Orlickie. Sie porobiło.
FUNDACJA
Fundacja „Razem możemy więcej”, nie będzie mogła prowadzić swojej działalności przy kłodzkim domu dziecka. Nie zgodził się na to Zarząd Powiatu Kłodzkiego. Władze powiatu kłodzkiego, który jest organem prowadzącym dla byłego domu dziecka, przekształconego w placówki opiekuńczo-wychowawcze, powiadomiły prokuraturę o nieprawidłowościach w ich funkcjonowaniu. Zostały one ujawnione w toku trwających kontroli prowadzonych najpierw przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i następnie przez starostwo kłodzkie. Ho, ho.
INTERNET
Polanicy-Zdrój przyznano dwie dotacje na budowę darmowego internetu. Odbył się przetarg na wykonanie 20 punktów dostępowych do sieci, które zostaną ulokowane w różnych częściach miasta. Hotspoty mają być dostępne w parku Zdrojowym, na corso i głównym deptaku. Zadanie zostanie wykonane do początku tegorocznego sezonu letniego. Samorząd miejski postarał się, aby z wyprzedzeniem uzyskać wszystkie niezbędne zgody, w tym konserwatora zabytków. Fiu, fiu.
AKWEN
Staw zdrojowy w Kudowie-Zdroju został wyłączony z eksploatacji po stwierdzeniu wad technicznych w nowo postawionym murze, oddzielającym zbiornik od sąsiedniego potoku. Gmina musiała zaciągnąć kredyt, aby móc wykonać poprawki i uniknąć zwrotu całości unijnych dotacji. Akwen od najbliższego sezonu letniego ponownie dostępny będzie dla mieszkańców, kuracjuszy i turystów oraz stanie się ostoją ptactwa. Bez komentarza.
SKUTERY
Władze Polanicy-Zdroju wspierają swoich strażników miejskich, aby jeszcze bardziej byli widoczni i operatywni. Poza patrolowaniem ulic, pilnowaniem ładu, porządku, bezpieczeństwa, strażnicy zabezpieczają także imprezy masowe – kulturalne lub sportowe. Aby mogli podołać wszystkim obowiązkom, samorząd nosi się z zamiarem zakupienia dla nich skuterów elektrycznych. Dzięki tym pojazdom szybciej będą mogli dotrzeć we wszelkie miejsca. Ho, ho.
WINDA
Ratusz w Złotym Stoku jest budowlą niesprzyjającą wewnętrznym przeróbkom. Architektura, ukształtowanie i to, że budynek jest zabytkiem utrudniają m.in. usunięcie barier uniemożliwiających swobodne poruszanie się po nim osób niepełnosprawnych. Władze miejskie czynią starania o szersze otwarcie budynku. Problemy komunikacyjne w znacznym stopniu rozwiązałaby winda. Miasto szuka na to pieniędzy w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Bez komentarza.
CENY
Burmistrz Kłodzka Michał Piszko zadeklarował, że do końca obecnej kadencji samorządu miejskiego, nie powinno być podwyżek cen za odpady komunalne. Włodarz liczy na to, że w skali państwa w końcu uda się opracować system gospodarowania odpadami, który pozwoli uchronić portfele obywateli. Bez komentarza.
DRZEWOSTAN
Klęska w drzewostanie Parku Narodowego Gór Stołowych spowodowana suszą i działaniem kornika drukarza, zmusza do szukania rozwiązań mających powstrzymać proces. Wdrażany jest program przebudowy drzewostanu, który ma doprowadzić do tego, by za 250 lat pod Szczelińcem Wielkim i w rejonie Błędnych Skał rósł wielowiekowy las przerębowy. Przez najbliższe dziesięciolecia poczynania nasadzeniowe PNGS-u, to stworzenie wielowiekowego lasu przerębowego, z dużym udziałem buka i z dodatkiem jodły, naturalnym tutaj gatunkiem jest sosna. Bez komentarza.
ŚRODOWISKO
Epidemia koronawirusa wyhamowała realizowane w Kudowie-Zdroju działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska, a prowadzone przez magistrat we współpracy ze szkołami i przedszkolami. Miasto jednak nie daje za wygraną i zastanawia się nad tym, co na ten szczególny okres zaproponować, aby było pożytecznie, ale i bezpiecznie.
W tym roku do mieszkańców trafił kalendarz z zaznaczonymi w nim dniami odbioru odpadów komunalnych, przypominający o frakcjach podlegających segregacji. Doszły też ulotki edukacyjne oraz informacje tematyczne zamieszczane na stronie internetowej gminy. Czyni się to po to, aby Kudowa-Zdrój nadal mogła znajdować się w czołówce gmin prośrodowiskowych, za co była nagrodzona mianem „Ekologicznej gminy”, „Gminy przyjaznej środowisku”. Bez komentarza.
EKWIWALENT
Od kilkunastu lat w gminie Międzylesie nie urealniano ekwiwalentu przysługującego strażakom ochotnikom. Wszystko dlatego, że w roku 2009 ustanowiono go na dosyć wysokim poziomie. Rekompensował druhom czas poświęcany na udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach, a także innych działaniach. Obecnie zachodzi konieczność urealnienia stawek, choćby z powodu inflacji. Już to zrobiono. W poprzednich latach wypłatę ekwiwalentu traktowano, jako należność, która wyrównywała utracone zarobki przez strażaka w jego miejscu pracy. Na dzień dzisiejszy jedno z drugim już nie ma związku, zapłata należy się tym członkom OSP, posiadającym wymagane szkolenia umożliwiające uczestnictwo w działaniach ratowniczych bądź innych, ważnych dla społeczności lokalnej. Bez komentarza.
UMIEJĘTNOŚCI
Żołnierze z 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku, podczas realizowanego w OSPWL Żagań zgrupowania ogniowego, doskonalili umiejętności strzeleckie. W trakcie szkolenia żołnierze podnosili sprawność m.in. w strzelaniu bojowym i szkolnym z broni strzeleckiej. Celem realizowanego szkolenia ogniowego było prowadzenie celne ognia w różnych sytuacjach oraz utrwalenie wiedzy niezbędnej do właściwego, a przede wszystkim bezpiecznego wykonania strzelania. Nic dodać, nic ująć.
BASEN
Władze Polanicy-Zdroju przymierzają się do reaktywowania basenu w kompleksie stadionowym. Jak mówi burmistrz miasta Mateusz Jellin, lada moment ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie projektu polanickiego basenu z możliwością podgrzania wody energią elektryczną, równocześnie miasto złoży wniosek do „Polskiego ładu” o dofinansowanie tej inwestycji. Miasto zamierza sięgnąć po prąd z przyszłej farmy fotowoltaicznej, która może powstać razem z magazynami energii w niedalekim sąsiedztwie. No, no, no.
GONDOLA
Gmina miejska Nowa Ruda ponownie jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Sowiogórskich. Powróciła do niego po kilku latach nieobecności uznając, że Góry Sowie stanowią obszar o dużym potencjale rozwojowym w temacie turystyki i rekreacji.
Gmina chce lepiej wykorzystać zasoby naturalne Gór Sowich, te przyrodnicze i krajobrazowe, spowodować wzrost zainteresowania nimi. Jak mówi burmistrz miasta Tomasz Kiliński, strategicznym zadaniem dla stowarzyszenia jest wybudowanie kolejki gondolowej z terenu gminy Pieszyc na Wielką Sowę, śladem byłego wyciągu narciarskiego. Jego oddziaływanie zarówno w sferze gospodarki turystycznej i usług z nią związanych będzie ogromne. Wybudowanie gondoli na najwyższy szczyt Gór Sowich przełoży się na zdynamizowanie ruchu odwiedzających w gminach tworzących to stowarzyszenie. Bez komentarza.

Wydania: