Powstaje mini rondo wraz z bezpiecznymi przejściami w Krosnowicach

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001kkk.jpg

Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej w miejscowości Krosnowice trwają prace dotyczące budowy mini ronda oraz przejść dla pieszych. Dzięki sprzyjającej pogodzie prace drogowe ruszyły pełną parą. Zakres prowadzonych prac obejmuje:
- wykonanie nowego układu skrzyżowania w postaci mini ronda,
- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu i dojazdach,
- wykonanie nowych chodników na dojściach do przejść dla pieszych wraz z montażem przy przejściach płytek z wypustkami będących ostrzeżeniem dla osób niepełnosprawnych i słabowidzących,
- przebudowę kanalizacji deszczowej,
- wprowadzenie nowego oznakowania informującego o zmianie sposobu poruszania się w obrębie skrzyżowania,
- wykonanie oświetlenia drogowego doświetlającego przejścia dla pieszych.
Piotr Marchewka członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego przedstawia dane, dotyczące kosztów całego przedsięwzięcia. Wartość zadania to 496 951,00 zł, z czego: 107 107,00 zł są to środki własne Powiatu Kłodzkiego, a 389 844,00 zł, to pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowany termin zakończenia zadania przewidziany jest na sierpień br.

Wydania: