Walczymy wspólnie o kolej Kłodzko - gmina Kłodzko, -Lądek Zdrój - Stronie Śląskie - linia 322

Autor: 
Śnieżnicki Klub Biznesu, Adam Jaśnikowski
image_50457857.jpg

W imieniu samorządu wojewódzkiego do Stronia Śląskiego przyjechał Tymoteusz Myrda – wicemarszałek województwa dolnośląskiego. W spotkaniu na dworcu kolejowym uczestniczył Maciej Awiżeń  starosta kłodzki,   Zbigniew Szczygieł – radny Sejmiku, Zbigniew Łopusiewicz – przewodniczący Rady Powiatu, Roman Kaczmarczyk – burmistrz Lądka Zdroju, Dariusz Chromiec – burmistrz Stronia Śląskiego, Zbigniew Tur – wójt gminy Kłodzko,  Lech Kawecki – zastępca burmistrza Stronia Śląskiego, Małgorzata Bednarek – przewodnicząca Rady Miejskiej w Lądku Zdroju, Zdzisław Pakuła – przewodniczący Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, radni Rady Miejskiej, przedsiębiorcy, Śnieżnicki Klub Biznesu i dyrektorzy instytucji. Na spotkanie przybył zastępca prezesa Wojciech Zdanowski – Koleje Dolnośląskie, Krystyna Zdolska – naczelnik Koleje Dolnośląskie. Samorządy planują uruchomienie komunikacji zastępczej w ramach Koleje Dolnośląskie, najpóźniej w lipcu. Złożyliśmy petycję na ręce Marszałka – ciąg dalszy petycji przedsiębiorców, samorządowców i mieszkańców z dnia 20 stycznia 2022 – do Premiera oraz Marszałka województwa dolnośląskiego i spółek kolejowych w sprawie przywrócenia kolejowego ruchu pasażerskiego na linii 322 z Kłodzka - Lądek Zdrój do Stronia Śląskiego.
Czekamy na ponowne uruchomienie Linii kolejowej 322. Dziękujemy za wspólne, miłe i bardzo merytoryczne spotkanie. Zabiegamy o poparcie.

Wydania: