Wnioski do Rządowego Funduszu Polski Ład

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001-1.jpg
002-2.jpg
003-3.jpg

Szanowni Mieszkańcy,
Powiat Kłodzki złożył 5 wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład o dofinansowanie zadań – inwestycji strategicznych w powiecie.
4 wnioski z zakresu infrastruktury drogowej
do II edycji:
• Przebudowę drogi do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie i przygranicznych terenów turystycznych,
w tym gruntowny remont 2 mostów w ciągu drogi Stronie Śl. – Bielice, wnioskowana kwota 15 466 000 zł
• Przebudowę drogi powiatowej Starków-Krosnowice – wnioskowana kwota 4 997 000 zł
do III edycji – (dotyczy obszarów popegeerowskich)
• Przebudowę 2 odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Międzylesie, Nowa Wieś – Goworów, Roztoki – Goworów – wnioskowana kwota 7 892 920 zł
• Przebudowę 2 odcinków dróg powiatowych w Długopolu Górnym – w ramach poprawy komunikacji terenów popegeerowskich – wnioskowana kwota 1 999 200 zł
1 wniosek z zakresu infrastruktury edukacyjnej
• Budowę Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną – wnioskowana kwota 20 145 000 zł.
Wnioski złożone. Liczymy na ich pozytywne rozstrzygnięcie.

Wydania: