Co w trawie piszczy...

Autor: 
Katarzyna Redmerska

KOMPUTER
W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kłodzku zakończył się kurs komputerowy dla seniorów. Uczestnicy otrzymali certyfikaty i śmiało mogą obsługiwać komputer, profesjonalnie posługując się klawiaturą i myszką, nie wspominając o obsłudze edytora tekstu, a także korzystania z Internetu i poczty elektronicznej. No, no, no.
NIEDŹWIEDŹ
Polanicę-Zdrój niebawem ozdabiać będą niewielkie rzeźby niedźwiadka, zastygłe w różnych konfiguracjach. Jak mówi burmistrz miasta Mateusz Jellin, w najbliższym sezonie letnim pojawi się pierwszy taki miś z pijałką, który stanie w okolicach pijalni wód mineralnych. Po nim przyjdzie kolej na niedźwiadka grającego w szachy w parku Szachowym. W przyszłości polanickie misie będą znaczyć trasy spacerowe, staną się inspiracją do gry terenowej. Fiu, fiu.
ZAWODY
W tym roku wśród miejscowości, gdzie odbędzie się cykl zawodów pn. „Nie pompujesz – nie jedziesz”, na najlepszych pumptrackach, znalazła się Kudowa-Zdrój ze swoim obiektem przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu. Na nim będą mogli się wykazać hulajnogowcy i rowerzyści. Uczestnik rywalizacji sportowej musi mieć co najmniej 6 lat. W trakcie zawodów zostaną wyłonieni najszybsi zawodnicy/zawodniczki w jeździe na pumptracku. Najlepsi zostaną nagrodzeni. Bez komentarza.
SPOTKANIE
W Stroniu Śląskim odbyły się prezentacje stołów wielkanocnych. Dotychczas prezentowane było pogranicze polsko-czeskie. Tegoroczna edycja kulturalnego wydarzenia rozszerzyła się o jeszcze jeden kraj – Ukrainę. Spora grupa Ukraińców osiedliła się w tej części Ziemi Kłodzkiej, chroniąc się przed tragedią wojny toczącej się w ich państwie. Na stole ukraińskich gospodyń były m.in. pierogi ukraińskie z twarogiem, placuszki twarogowe na słodko, naleśniki zawijane w śmietanie. O lala.
MOST
Wybudowany w XIX w. kamienny most nad Bystrzycą Dusznicką w Szalejowie Dolnym, który przez lata był zapomniany, przywrócono do rzeczywistości w związku z budową suchego zbiornika przeciwpowodziowego, na którego obszarze się znalazł. Myślano o jego wyburzeniu, jednak grupa szalejowian zawnioskowała, aby zachować most dla potomnych równocześnie przywracając funkcję komunikacyjną. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest inwestorem zbiornika, przychyliło się do pomysłu szalejowian i zdecydowało o gruntownym remoncie obiektu. Nic, dodać, nic ująć.
FORT
Trwają prace rewitalizacyjne fortu Owcza Góra. Najważniejszą sprawą jest nadanie nowego charakteru tzw. białym koszarom. Władze miejskie chcą ponadto zagospodarować ich najbliższe sąsiedztwo – oznacza to zniknięcie deleżaków z mieszkaniami socjalnymi. Historyczny obszar zachodniej części Owczej Góry będzie sukcesywnie wychodził z zapomnienia. W opinii burmistrza Michała Piszko, odpowiednio zrekonstruowana i urządzona fortyfikacja przyciągnie turystów i stanie się terenem aktywności biznesowej. Ho, ho.
LAUREACI
Po raz kolejny wręczone zostały „Róże Kłodzkie”. Organizatorem kulturalnego wydarzenia jest powiat kłodzki, który w ten sposób docenia osoby, instytucje i organizacje. Uroczysta gala odbyła się w Sali Arnoszta z Pardubic w kłodzkim Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego. Bez komentarza.
BIURO
Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski wspólnie ze starostą kłodzkim Maciejem Awiżeniem i etatowym członkiem Zarządu Powiatu Kłodzkiego Piotrem Marchewką podpisali list intencyjny dotyczący otwarcia terenowej placówki paszportowej w Kłodzku. Lokal, w którym mieścić się będzie biuro już jest umeblowany, wymaga jeszcze uzbrojenia technicznego. Koszty funkcjonowania biura spoczną na administracji rządowej i samorządowej – stronach porozumienia. Biuro powinno ruszyć na początku czerwca br. Bez komentarza.
REKLAMA
Reklamy różnej wielkości, jakie na każdym kroku można spotkać w Polanicy-Zdroju, denerwują mieszkańców. W opinii burmistrza Mateusza Jellina, w wielu przypadkach zastrzeżenia nie są pozbawione racji. Jak zaznacza włodarz, tam gdzie była konieczna interwencja, czyniono to.
Ostatnio w mieście pojawiły się paczkomaty, które ustawiono w centrum miasta – wyglądają fatalnie. Władze miasta szykują się do wprowadzenia w życie zapisów ustawy krajobrazowej, którą będą egzekwować. Ho, hoho.
HYDROELEKTROWNIA
W gminie Bystrzyca Kłodzka może zostać reaktywowana budowa elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach. Inwestycję przerwano na początku lat 80. poprzedniego stulecia z powodu kryzysu gospodarczego w Polsce. Pierwotnie planowano, że hydroelektrownia będzie miała moc 750 MW. „Odkurzeniu” inwestycji mogą przysłużyć się dwa wydarzenia: trwająca wojna w Ukrainie oraz polsko-czeski konflikt o funkcjonowanie elektrowni „Turów” w Turoszowie. Sfinalizowanie przedsięwzięcia pozwoli bardziej uniezależnić się od zakupów energii z zewnątrz. Bez komentarza.
CYKLOBOKSY
W Złotym Stoku pojawiły się cykloboksy – garaże dla rowerów, z których mogą skorzystać turyści odwiedzający Złoty Stok. Pozostawiają w nich swoje jednoślady na czas pieszej wędrówki. Dzięki polsko-czeskiemu projektowi realizowanemu wspólnie z Bardem i z czeskimi miejscowościami Żdarki oraz Czeska Skalica, cykloboksy w Złotym Stoku stanęły w obrębie trasy rowerowej. Szlak prowadzi od kościoła poewangelickiego do wapienników wzniesionych przez królewnę Mariannę Orańską. Wow.
SYRENA
Polanica-Zdrój i Złoty Stok, to kolejne gminy, w których jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych ograniczają używanie syren zamontowanych na remizach. W ten sposób otwierają się na uchodźców wojennych z Ukrainy po przeżyciach traumatycznych z minionych dni, a aktualnie zamieszkujących na ich obszarze. Bez komentarza.
PRZETARG
W Polanicy-Zdroju jest widoczny brak zainteresowania ogłaszanymi przez gminę przetargami na realizację inwestycji przez podmioty gospodarcze. Z pierwszych konkursów na wyłonienie wykonawców trzeba rezygnować z powodu niewpłynięcia żadnej oferty albo z powodu zaproponowania ceny wykonania zadania zdecydowanie wyższej od wskazanej przez Burmistrza. Problem dotyczy m.in. budowy bądź modernizacji dróg miejskich. Sie porobiło.
PRODUKCJA
W Nowej Rudzie rusza produkcja BIO polimerów. Światowa innowacyjność nowo otwartej instalacji, polega na zwiększeniu zużycia surowca pochodzącego ze źródeł odnawialnych w procesie produkcji. Główne komponenty stanowić będą surowce pochodzące ze źródeł roślinnych oraz bioodpady. Jeszcze w tym roku na rynku pojawią się pierwsze produkty zawierające do 65 proc. „surowców zielonych”. Bez komentarza.
BUDOWA
Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku znalazła się na liście inwestycji budowlanych PSP przewidzianych do realizacji w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”. Zestawienie 117 planowanych inwestycji zatwierdził już wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Maciej Wąsik. Bez komentarza.
DOSTĘP
W Polanicy-Zdroju uruchomiony został bezpłatny publiczny dostęp do sieci Wi-Fi. Powstało 20 HOTSPOTÓW. Zrealizowane projekty to: „Utworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w ramach projektu WiFi4EU w gminie Polanica-Zdrój” – Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji HADEA. „Publiczny Internet w Gminie Polanica-Zdrój” w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”. O lala.
DNI
Po dwuletniej przerwie wracają Dni Bystrzycy Kłodzkiej. W czasie imprezy będzie miało miejsce wiele atrakcji tanecznych, teatralnych, sportowych, motocyklowych oraz muzycznych. Wow.
SZKOLENIA
Instruktorzy z 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej zorganizowali szkolenie dla uczniów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych z Zespołu Szkół Technicznych z Kłodzka.
Szkolenie za zadanie miało przygotować młodzież do zawodów sportowo-obronnych będących eliminacjami do VII Centralnego Zlotu Klas Wojskowych, który odbędzie się w maju w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Podczas zajęć uczniowie doskonalili umiejętności m.in. w pokonywaniu toru OSF, składaniu i rozkładaniu broni, w rzucie granatem i pokonywaniu terenu skażonego. Bez komentarza.
UMOWA
Płk Wiesław Zwiefka – dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku, podpisał z reprezentującym firmę Restaurant Serwis – Maciejem Mrozkiem, umowę o odpłatne zatrudnienie skazanych. Więźniowie pracować będą na stanowiskach pracownika leśnego, wykonywać będą prace porządkowo-gospodarcze na terenie Nadleśnictwa Jugów. Podejmowane przez Zakład Karny w Kłodzku działania zmierzające do zatrudnienia skazanych na rzecz kontrahentów wpisują się w realizację w jednostkach penitencjarnych ogólnopolskiego programu „Praca dla więźniów”. Jego celem jest szeroko rozumiana readaptacja społeczna osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacja zawodowa, albowiem to właśnie praca jest głównym elementem procesu wychowawczego i resocjalizacyjnego. Bez komentarza.
DRIFT OPEN
W Kłodzku odbyła się 60 Runda Drift Open w ramach Driftingowych Mistrzostw Federacji IDF. Rywalizacja driftingowa w warunkach miejskich sprowadza się do wyścigów samochodowych na krótkim odcinku. Bez komentarza.

Wydania: