Co w trawie piszczy...

Autor: 
Katarzyna Redmerska

BICYKL
W Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju miał miejsce pokaz bicykli. Zebrani kuracjusze i turyści mogli dosiąść tych niezwykłych jednośladów, jak i o nich posłuchać – wszystko za sprawą imprezy w stylu retro. Bicykle pojawiły się w XIX w., osiągały prędkość 10 - 15 km/h i wymagały sporego wysiłku od osób nimi kierujących. Kolejni konstruktorzy skupili się na usprawnieniu napędu oraz rozwiązaniach statycznych, co akcentowano podczas polanickiego spotkania. Ho, ho.
DNI
Za nami 61. Dni Kłodzka. Świętowanie trwające trzy dni, otworzyła parada lwów – rzecz jasna chodzi o przebierańców. Za lwy przebrały się przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, a także seniorzy. Dla najciekawszych lwów przewidziano nagrody i wyróżnienia. Organizatorem wydarzenia był Kłodzki Ośrodek Kultury i Ośrodek Sportu i Rekreacji. W trakcie Dni Kłodzka, miało miejsce wiele atrakcji: koncerty, prezentacje artystyczne, turnieje sportowe, wystawy. O lala.
PSYCHIATRIA
Szpitalnictwo psychiatryczne w Stroniu Śląskim istnieje już 70 lat. Na uroczystości z okazji jubileuszu były gratulacje, życzenia, podziękowaniai odniesienie się do przeszłości i współczesności. Jubileusz miał miejsce w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury. Historię lecznictwa psychiatrycznego i dla nerwowo chorych przypomniała Joanna Chromiec, dyrektor Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej. Gratulacje!
EKOLOGIA
Lądek Zdrój będzie jednym z pierwszych uzdrowisk na Dolnym Śląsku, które całkowicie zrezygnuje z wykorzystywania gazu do celów ogrzewczych. Od kilku lat samorząd konsekwentnie dąży do tego celu. Burmistrz Roman Kaczmarczyk, pasjonat ekologii, przekonuje, że trzeba działać w kierunku odciążenia środowiska naturalnego od wszelkich przyczyn jego zatruwania. Nic dodać, nic ująć.
PARK
W Polanicy Zdroju przy udziale pieniędzy z Min. Sportu i Turystyki, woj. dolnośląskiego i gminy, ma powstać park rowerowy typu cross country – we Wrocławiu podpisano list intencyjny dotyczący tej inwestycji, której koszt wynosi 7,5 mln zł. Obiekt będzie spełniał wymogi Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) i umożliwi organizację mistrzostw Polski oraz zawodów rangi międzynarodowej. Kolarstwo górskie typu XC (cross country) ze względu na rozgrywanie zawodów na zamkniętym torze cieszy się dużym zainteresowaniem kibiców. Fiu, fiu.
BOISKO
Na pograniczu wsi Bierkowice i Piszkowice w gminie Kłodzko, znajduje się kompleks sportowy, który wzbogacił się ostatnio w boisko wielofunkcyjne. Jak zauważa wójt gminy Kłodzko Zbigniew Tur, nowoczesny kompleks jeszcze bardziej uaktywni mieszkańców, jeśli chodzi o wypoczynek na wolnym powietrzu. No, no, no.
PRZEDSZKOLE
W Krosnowicach powstanie przedszkole z oddziałem żłobkowym – obiekt ma przyjmować 100 dzieci, zaś żłobek 32. Otrzymano na ten cel dofinansowanie wys. 9,3 mln zł. Martwią rosnące ceny materiałów budowlanych i nośników energetycznych. Samorządowcy już myślą o tym, jakich przesunięć trzeba będzie dokonać w lokalnym budżecie, aby wesprzeć przedsięwzięcie. Niewykluczone jest zabieganie o kolejne fundusze od rządu. Bez komentarza.
SOŁECTWA
Wójt gminy Kłodzko Zbigniew Tur i przewodniczący rady gminy Ryszard Jastrzębski zachęcają sołectwa do przeznaczania pieniędzy ze swoich funduszy na opracowanie dokumentów projektowych najważniejszych dla nich przedsięwzięć – pomaga to samorządowi lokalnemu w każdym momencie sięgnąć po takie opracowanie, a także ułatwia gradowanie zadań. Że to dobry pomysł wójt Zbigniew Tur tłumaczy na przykładzie ubiegania się o fundusze z różnych projektów, np. dotyczących budowy oświetlenia na drogach. Gdy nagle pojawiły się pieniądze, można było wskazać te miejsca, gdzie dysponowano projektami. Wow.
FESTIWAL
W Bystrzycy Kłodzkiej miała miejsce kolejna edycja Festiwalu Aktorstwa Filmowego i Festiwalu Reżyserii Filmowej. W sali widowiskowej MGOK gościli aktorzy: Olgierd Łukaszewicz, Jan Nowicki i Michał Koterski. Odpytywani przez Stanisława Dzierniejkę, dyrektora FAF-u i szefa Festiwalu Reżyserii Filmowej we Wrocławiu – przybliżyli słuchającym swoją przygodę z zawodem. Bez komentarza.
SPOTKANIE
Sala widowiskowa w MOK w Nowej Rudzie była wypełniona po brzegi na spotkaniu z Liderem Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem. Otwarte spotkanie z mieszkańcami nie tylko Ziemi Kłodzkiej, skupiło się na aktualnych sprawach Polski i świata, a przede wszystkim tego, co dzieje się w Ukrainie. Donald Tusk odpowiedział na wiele pytań również postawionych przez osoby nieprzychylne jego ugrupowaniu.
Puenta ponad dwugodzinnego spotkania brzmi: Polska tęskni do normalności.
WZGÓRZE
Zagospodarowanie Wzgórza Marii w Polanicy Zdroju spotkało się z zainteresowaniem mieszkańców. Wszystko za sprawą budowy punktu widokowego w tym urokliwym krajobrazowo miejscu. Wieść gminna niesie, że miasto zamierza zabudować teren pensjonatami i parkingami. Władza zaprzecza i uspokaja. No, no.
HISTORIA
W Lądku Zdroju odbył się pierwszy Lądecki Festiwal Historii. Podczas Festiwalu miały miejsce wykłady odnoszące się do lądeckich, dolnośląskich i polskich Żydów, ekspozycji im poświęconych, a także koncertów przybliżających pieśni i muzykę tego narodu. W tym roku przypada setna rocznica od założenia gminy i cmentarza żydowskiego w Lądku Zdroju. Jak tłumaczy Tomasz Kontek z Lądeckiego Towarzystwa Historyczno-Eksploracyjnego, w mieście społeczność żydowska nie przekraczała 1% ogółu mieszkańców, a z upływem czasu było jej jeszcze mniej. Jednakże wielu gości uzdrowiskowych było pochodzenia żydowskiego; przyjeżdżały tu osoby z obszaru od wschodnich terenów Rzeczypospolitej po kraje zachodnie. W trakcie Festiwalu odniesiono się do tamtych i współczesnych lat, przypominając wiele faktów. Bez komentarza.
INKUBATOR
W sąsiedztwie rynku w Lądku Zdroju otwarto galerię artystyczną Pomorskiego Inkubatora Kultury, prowadzonego przez Marzenę i Janusza Gawrysiaków. W tym kulturalnym wydarzeniu uczestniczył m.in. ambasador RP na Białorusi Artur Michalski. PIK Art Gallery będzie ośrodkiem pracy twórczej artystów z całego kontynentu. Będą w nim prezentować swoje dzieła, które równocześnie staną się przedmiotami sprzedaży, przerabiać wenę w dzieło podczas swojego pobytu w uzdrowisku, a tym samym podkreślać znaczenie miejscowości na mapie kulturalnej. Gratulacje!
REWITALIZACJA
Rewitalizacja Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej dobiegła końca. Obszar parkowo-leśny od dziesięcioleci wykorzystywany jest jako miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe. Po latach zaniedbań przywrócono terenowi przypisane funkcje, a także podniesiono jego wartość przyrodniczą i estetyczną. Obecnie miejsce to stało się jednym z najładniejszych parkowych obiektów na Ziemi Kłodzkiej. Wow.
POMNIK
W Ścinawce Średniej odsłonięto odrestaurowany pomnik poświęcony ofiarom I wojny światowej pochodzącym z terenu Ścinawki Średniej i Ścinawki Górnej. Remont pomnika był elementem projektu „Pamięć i tożsamość” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis we współpracy z czeskim partnerem Město Police nad Metuji. Bez komentarza.
KONCEPCJA
Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wzięli udział w konkursie ogłoszonym przez gminę Polanica Zdrój, na opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Leśnego. Konkurs ogłoszony został na mocy porozumienia zawartego między uczelnią a gminą, a jego celem było urozmaicenie przestrzeni z poszanowaniem jej dotychczasowej funkcji i dobrostanu. Podczas uroczystości w Teatrze Zdrojowym narodzono najlepsze prace – wszystkie pomysły zaprezentowane zostały w formie wystawy, którą  można zobaczyć w Pijalni Wód Mineralnych. No, no, no.
BUDKI
Gmina Duszniki Zdrój sfinalizowała zakup i montaż nowych budek handlowych, które postawione zostały od strony Parku Zdrojowego. Jak mówi burmistrz miasta Piotr Lewandowski, wybrany projekt budek zakładał m.in. w pełni ich zamykanie tak, aby przedsiębiorcy nie musieli każdego dnia zabierać towaru. Jednocześnie ich wygląd w pełni komponuje się ze zmodernizowaną Aleją oraz jej małą architekturą. Nic dodać, nic ująć.
PIOSENKA
Kilkudziesięciu małych uczestników ze Szczytnej, Polanicy Zdroju, Kłodzka, Dusznik Zdroju, Kudowy Zdroju i Lądka Zdroju wzięło udział  w XXI Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Szczytniańska Wiosna”. Organizatorem Festiwalu był MOK w Szczytnej. Przesłuchania uczestników odbywały się w 4 kategoriach. Jury oceniło każdego uczestnika wg kryteriów: doboru repertuaru, intonacji, wrażliwości muzycznej oraz wrażeń ogólnych. O lala.
MIODOBRANIE
W Starostwie Powiatowym w Kłodzku od kilku lat funkcjonuje mała pasieka. Celem jej powstania było podniesienie świadomości mieszkańców powiatu jak bardzo ważna i pożyteczna dla środowiska jest praca pszczół. Niedawno pod okiem członków Zrzeszenia Pszczelarzy Ziemi Kłodzkiej, przeprowadzone zostało miodobranie. Ten sezon okazał się wyjątkowo urodzajny. Z dwóch uli uzyskano 20 litrów. Miód będzie przeznaczony na cele promocyjne powiatu. Wow.

Wydania: