RONDA W KROSNOWICACH I GOWOROWIE ODDANE DO UŻYTKU

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
002KR.jpg
003KR.jpg

Zmodernizowane 2 skrzyżowania na ronda, zostały oddane do użytku mieszkańcom i turystom powiatu kłodzkiego. Jedno z nich wybudowane zostało w miejscowości Krosnowice, drugie w Goworowie. Obie modernizacje skrzyżowań przyczynią się do bezpiecznego korzystania z dróg.
Oczywiście wykonanie tych dwóch zadań, to kropla w morzu potrzeb remontowych naszych dróg powiatowych, ale z każdego wykonanego remontu się cieszymy. Obecnie poprzez złożone wnioski do programów, zabiegamy jako powiat, o uzyskanie dofinansowań na dalsze prowadzenie remontów dróg powiatowych. Czekamy na rozstrzygnięcia. Ponadto, pomimo ograniczonych środków własnych, staramy się dzięki dobrej współpracy z samorządami gmin i miast, współfinansować i przeprowadzać konieczne remonty dróg na terenie powiatu.

Wydania: