ZDOBYCIE CZY UPADEK? KŁODZKI WOJENNY EPIZOD 1622 ROKU W EUROPEJSKIM KONTEKŚCIE Z PERSPEKTYWY 400 LAT

Autor: 
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń
DSCN6766.jpg
IMG_20220624_123643.jpg

W Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku 24 czerwca br. odbyło się seminarium naukowe pod tym tytułem. W 2022 roku mija bowiem 400 lat od zdobycia, przez wojska cesarza rzymskiego i króla czeskiego Ferdynanda II, Kłodzka – będącego ostatnim bastionem oporu powstania protestanckich stanów (nie tylko) czeskich. Tym samym zakończyła się pierwsza faza wojny 30-letniej, zwana czeską (bellum bohemicum). Wydarzenie to miało istotne znaczenie dla dziejów Kłodzka i hrabstwa kłodzkiego. Celem spotkania uczonych z ośrodków naukowych Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej było przypomnienie tamtych wydarzeń oraz ukazanie ich w szerokim, europejskim kontekście, a także refleksja nad „historiograficznym losem” kłodzkiego epizodu. W seminarium głos zabrali: prof. PhDr. Bogusław Czechowicz, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě) , prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem) , doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzní / Univerzita Hradec Králové), dr inż. arch. Artur Kwaśniewski (Politechnika Wrocławska), kustosz mgr inż. Krzysztof Miszkiewicz (Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku), starszy kustosz (Muzeum Ziemi Kłodzkiej) mgr Krystyna Oniszczuk-Awiżeń, dr hab. Grzegorz Podruczny, prof. UAM (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu).
Do tematyki spotkania wrócimy jeszcze w kolejnym nr BRAMY.

Wydania: