Co w trawie piszczy...

Autor: 
Katarzyna Redmerska

OBCHODY
Policjanci oraz pracownicy cywilni z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, obchodzili swoje święto. W Domu Pielgrzyma w Wambierzycach odbyła się uroczysta gala z udziałem kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, podczas której zostały wręczone awanse na wyższe stopnie policyjne. O lala.
TOALETA
W Lądku Zdroju powstanie toaleta publiczna. Gmina podpisała umowę na realizację zadania – koszt to 430 500 zł. Obiekt powstanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Projekt obiektu ma powstać do 11 grudnia br., natomiast budowa do  4 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę. Zakres przewidzianych prac:  dostawa, montaż i podłączenie toalety do sieci wod.-kan. oraz sieci elektrycznej, wyburzenie istniejących zabudowań, a także postawienie toalety z podziałem na dwie kabiny tzw. UNISEX: jedna damsko-męska przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz jedna damsko-męska. Nic dodać, nic ująć.
PATROLE
Celem eliminowania łamania prawa mundurowi patrolują tereny leśne na quadach, aby szybciej dotrzeć w miejsca trudno dostępne i eliminować nieprawidłowości – mowa tutaj o nielegalnym poruszaniu się na quadach, crossach i innych pojazdach silnikowych po terenach leśnych. Quad zwalczany quadem, ho ho.
ŚRODKI
Na rynku w Kłodzku została zorganizowana konferencja prasowa dotycząca przyznawania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR. Jak się okazało Kłodzko zostało wykluczone z dotacji, choć z początku miało taką dotację otrzymać w wys. 47,5 tys. zł.
W konferencji, na której szeroko omawiano zaistniałą sytuację, uczestniczyli: burmistrz miasta Michał Piszko, prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, poseł Tomasz Siemoniak oraz przedstawiciel Śnieżnickiego Klubu Biznesu Adam Jaśnikowski. Bez komentarza.
PEJZAŻ
W Polanicy Zdroju miała miejsce piąta edycja pn. „Pejzaże Qlinarne Polanicy”. Wydarzenie kulinarne, podczas którego można było odwiedzać stoiska wystawiennicze z produktami regionalnymi, bogate było w atrakcje kulinarne oraz muzyczne. Gwiazdą kulinarnego wydarzenia był występ muzyczny nie kulinarny – Ewy Farny. Wow.
BADANIA
W Polanicy Zdroju przeprowadzono bezpłatne profilaktyczne badania ultrasonograficzne dzieci „NIE nowotworom u dzieci”. Przed Szkołą Podstawową nr 2 stanął specjalny ambulans Fundacji McDonalda, w którym w ciągu dwóch dni przebadano prawie 140 dzieci, w wieku od 9 miesięcy do 6 roku życia. Celem badań USG jest ocena stanu narządów wewnętrznych oraz wykrycie ewentualnych odstępstw od normy. Badania są realizowane według standardów medycznych określonych dla tej grupy wiekowej przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne i wykonywane przez doświadczonych lekarzy – radiologów. Bez komentarza.
REMONT
Dawny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krosnowicach przejdzie remont w ramach projektu Funduszu Solidarnościowego. Wójt gminy Kłodzko Zbigniew Tur wspólnie ze skarbnikiem gminy Agnieszką Potyrałą podpisali umowę grantową z Fundacją Leroy Merlin reprezentowaną przez prezes Agnieszkę Bolek. W budynku będą zabezpieczone miejsca pobytu dla uchodźców z Ukrainy. Wartość zadania to około 300 tys. zł. Bez komentarza.
SKATEPARK
W Polanicy Zdroju oficjalnie oddano do użytku skatepark – specjalny tor przeznaczony do uprawiania sportów ekstremalnych powstał na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dofinansowanie do budowy w wysokości 400 000 zł pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całość zadania to kwota prawie 1,5 mln zł. Hoho, ho.
STRAŻAK
W Dzikowcu odbyło się szkolenie z zakresu zabezpieczenia wodnego i konstrukcji linii zasilającej oraz pierwszej pomocy dla młodzieży z Polski i Czech, a także manewry strażackie z bezpiecznej ewakuacji osoby poszkodowanej w budynku. Wszystko w ramach projektu pn. „Strażacy na pograniczu”, realizowanego przez gm. Nowa Ruda. Podczas manewrów strażacy użyli strojów bojowych zakupionych w ramach projektu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Fiu, fiu.
RZEŹBY
W Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju zaprezentowano rzeźby oraz instalacje wykonane przez studentów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Prace powstały  podczas warsztatów plenerowych, prowadzonych w mieście. Sie porobiło.
DAROWIZNA
Club Lions Duszniki Zdrój przekazał gminie Szczytna grant w wysokości 57 552,73 zł celem doposażenia  budynku na potrzeby zakwaterowania i pobytu obywateli Ukrainy. Przekazanie darowizny miało miejsce podczas XLVI sesji Rady Miejskiej w Szczytnej. Z grantu zakupione zostały: sprzęt gospodarstwa domowego, łóżeczka dziecięce, bony na odzież osobistą, komplety pościeli oraz środki czystości. Bez komentarza.
BIURO
W Starostwie Powiatowym w Kłodzku petenci przyjmowani są w nowo utworzonym Biurze Obsługi. Mieści się ono w centralnym punkcie budynku na parterze. Biuro wyposażone zostało w obniżony blat dla osób poruszających się na wózkach, zamontowano także pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących. Funkcjonuje również system wideo tłumacz języka migowego. Bez komentarza.
NAGRODA
Wręczone zostały nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” wybitnym przedstawicielom środowiska kultury tradycyjnej. Uroczysta gala odbyła się w Sali Wielkiej Asamblowej Zamku Królewskiego w Warszawie. W kat. dla zespołów folklorystycznych nagrodę otrzymał Zespół „Waliszowianie” z Nowego Waliszowa. Zespół składa się z powojennych ekspatriantów z Podola oraz ich potomków. Z dziedzictwa przeszłości pozostał im bogaty repertuar ponad 100 dawnych pieśni i nieliczne relikty materialne ocalone podczas przymusowych wysiedleń. Obecnie zespół reprezentują trzy pokolenia przejmujące tradycje od starszych osób urodzonych jeszcze na Podolu. Gratulacje!
PUNKT
W Kudowie Zdroju powstał Punkt Interwencji Kryzysowej. Starosta kłodzki Maciej Awiżeń wraz z burmistrzem Kudowy Zdroju Anetą Potoczną, podpisali porozumienie o współpracy i otworzyli Punkt Interwencji Kryzysowej. Punkt ułatwi mieszkańcom Kudowy Zdroju i okolic dostęp do miejsca, gdzie zostanie udzielona pomoc przez psychologa w formie wsparcia psychologicznego, mającego na celu przywrócenie równowagi psychicznej, poczucia bezpieczeństwa osobie, która nagle znalazła się w trudnej sytuacji życiowej i nie jest w stanie sobie z nią samodzielnie poradzić. Placówkę udało się uruchomić dzięki pozyskanym środkom z programu z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Powiat kłodzki  zapewnia obsługę specjalisty – psychologa, burmistrz natomiast udostępniła bazę lokalową. Bez komentarza.
OTWARCIE
W Dusznikach Zdroju oficjalnie otwarto zmodernizowaną remizę strażacką. Uroczystość rozpoczęła się od parady strażackiej z pocztami sztandarowymi i orkiestrą dętą. Galowy pochód pomaszerował do remizy, gdzie po oficjalnym przywitaniu przybyłych gości i wręczeniu odznaczeń nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi.  Koszt realizacji inwestycji to 1 mln 200 tys. zł. Gratulacje!
JUBILEUSZ
Miał miejsce jubileusz 15-lecia Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku. Przybyłych gości powitał dowódca 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej, ppłk Marcin Sudek, dziękując wszystkim za zaangażowanie i wysiłek włożony we współpracę na rzecz 22. KBPG. Dowódca podsumował także działalność batalionu i przypomniał najważniejsze wydarzenia, w których uczestniczyli żołnierze. Podczas uroczystości wręczone zostały wyróżnienia dla najbardziej zaangażowanych w służbę Karpatczyków, a zaproszeni goście  uhonorowani zostali pamiątkowymi medalami. Gratulacje!
PREZENTACJE
Za nami XVI Prezentacje Zespołów Ludowych Ziem Pogranicznych „Róża Kłodzka” w Pstrążnej. W prezentacjach wzięło udział 13 zespołów. Imprezę otworzyli: poseł Monika Wielichowska, członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego Małgorzata Kanecka, dyrektor Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju, jako gospodarz skansenu – Marek Biernacki. Zwycięzcami tegorocznej edycji przeglądu zostały „Katarzynki” ze Ścinawki Górnej. Gratulacje!
HALA
Jesienią br. ruszy w Międzylesiu budowa hali sportowej i zagospodarowanie jej najbliższego otoczenia – gmina otrzymała promesę z programu „Polski Ład”, która zapowiada otrzymanie dotacji na ten cel. Obiekt ma powstać w kompleksie sportowo-rekreacyjnym na obrzeżu Międzylesia i będzie pierwszym tego rodzaju w mieście i gminie. Gratulacje!
BIBLIOTEKA
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w wysokości 13 462 zł. Kwota zostanie przeznacza na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025.
Aby dokonać wyboru jak najbardziej oczekiwanych pozycji, PiMBP zaprasza do współpracy czytelników. Oczekuje, że podpowiedzą, które z nowo wydanych książek powinny znaleźć się w tej placówce. Ho, ho.

Wydania: