Korespondencja z Częstochowy … XXVIII ŚWIATOWY ZJAZD i PIELGRZYMKA KRESOWIAN

Autor: 
JANUSZ PUSZCZEWICZ
P1.jpg
P2.jpg

W pierwszą niedzielę lipca na Jasnej Górze odbył się XXVIII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian. Wydarzenie to wpisane jest na trwale w kalendarz ogólnopolskich obchodów Dnia Pamięci Ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA na mieszkańcach polskich Kresów, które Sejm ustanowił w 2016 roku. W uroczystościach udział wzięli Kresowianie i ich potomkowie ze wszystkich niemal zakątków Polski. Licznie reprezentowane było jak zwykle środowisko dolnośląskie, śląskie, opolskie czy lubuskie gdzie znajdziemy znaczące i aktywne środowiska kresowe. Obecne były delegacje organizacji kresowych i niepodległościowych. Spotkałem również gości z wielu krajów, nie wspomnę już o licznej grupie Polaków za wschodniej granicy. Mimo wielu wojennych trudów udało im się przybyć na tę uroczystość. Obecni byli również przedstawiciele władz, w tym ministrowie Jan J. Kasprzyk i M. Wójcik.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kaplicy Cudownego Obrazu w intencji wypędzonych, poległych i pomordowanych na Wschodzie. Mszy przewodniczył ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, znany nam jako nie tylko duszpasterz Ormian, ale i historyk i autor licznych kresowych publikacji, w tym książki „Przemilczane ludobójstwo na Kresach”. Szczególnie wzruszający był moment kiedy to zaintonowano pieśń „Śliczna gwiazdo miasta Lwowa, Matko nasza i Królowo, Opiekunko miasta Lwowa..”. Pieśń uważaną przez wielu za hymn Lwowa i Kresów Południowo-Wsch. Pieśń – modlitwę szczególnie ważną dla Kresowian, którzy zmuszeni byli opuścić swoje rodzinne strony, wierząc że pójdzie z nimi jako Matka do Wrocławia, Szczecina czy Bytomia...
W swojej homilii ks. Isakowicz-Zalewski powiedział m.in. historia uczy nas, że zbrodnia raz przemilczana, przemilczane ludobójstwo odradza się. Wyraził nadzieję, że gdy trwa wojna na Ukrainie, gdy to Ukraińcy są ofiarami ludobójstwa, dla niektórych będzie to refleksją, że przemilczenie zbrodni z czasów wojny jest takim samym złem, jak podjęcie tych straszliwych ludobójczych działań. Prosimy Matkę naszą, aby dokonała cudu przełamania zmowy milczenia wokół ludobójstwa, żeby modlitwy nasze zostały wysłuchane a ofiary pochowane. Niech towarzyszą nam słowa, które są mottem wszystkich naszych zgromadzeń. Nie o zemstę lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary. Nie chodzi o pomniki, ale po prostu o krzyże, bo to byli chrześcijanie, którzy często zginęli w kościele podczas Mszy św. Niestety pomimo ogromnej pomocy jaką Polska ofiarowała Ukrainie nadal obowiązuje zakaz ekshumacji i pochówku ofiar. Niestety wspólne obietnice polityków są tylko pustymi obietnicami. Pochowanie zmarłych to podstawowy obowiązek chrześcijanina.
Podczas Apelu Poległych pod tablicą ofiar Wołynia i sprawiedliwych Ukraińców złożone zostało niezwykle wotum – replika „Pomnika wołyńskiego”. Pomnik ten proj. W. Marcewicza po wielu latach zmagań o jego powstanie został odsłonięty 2018 r. w Lublinie z inicjatywy Zdzisława Kogucika. Inicjator pomnika prosił tylko „aby pamięć o pomordowanych rodakach była zachowana po wszystkie pokolenia”. Replika przekazana zostanie do jasnogórskiej Kaplicy Pamięci Narodu.
Podczas Forum Kresowego „Kresy – pamięć pokoleń” mówiono m.in. o potrzebie edukacji patriotycznej i medialnej, walki z zakłamaniem historii, upamiętnieniu miejsc kaźni, potrzebie pomocy Polakom na Wschodzie czy stworzeniu szeroko rozumianego frontu na rzecz zachowania narodowej pamięci o Kresach. Interesujące były wypowiedzi historyków ujawniające często nieznane fakty czy wypowiedzi rodaków za wschodniej granicy, w tym z Wilna. Wręczone zostały nagrody Światowego Kongresu Kresowian „Praemium Honoris Cresovianae”. Ogłoszono również oficjalne wyniki konkursu historycznego dla młodzieży „Wołyń – pamięć pokoleń”. Wśród nagrodzonych jest uczeń z Ziemi Kłodzkiej.
Rozmawiałem z wieloma gośćmi tej uroczystości. Wszyscy podkreślali jedno. „My Kresowianie dobrze rozumiemy nieszczęście wojny. Spieszymy z pomocą Ukrainie od pierwszych chwil, ale naszym też obowiązkiem jest troska o historyczną prawdę i pamięć o tamtych ofiarach... Pamięć o ofiarach to też pamięć o Polsce. Kresy to wyraz bólu i cierpienia, symboliczna droga krzyżowa polskiego narodu...”.
Zwieńczeniem uroczystości był koncert „Serce Kresów – Tobie Polsko” z udziałem artystów z Polski i Lwowa.
Organizatorem uroczystości był Światowy Kongres Kresowian, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wsch. w Bytomiu, Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów z Wrocławia oraz Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich z Warszawy pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. Inicjatorem i głównym organizatorem była jak zwykle Danuta Skalska, która mimo wielu trudności i przeciwności zorganizowała oraz prowadziła to wydarzenie. Do ponownego zobaczenia za rok ...

Wydania: