XVI Prezentacje Zespołów Ludowych Ziem Przygranicznych „RÓŻA KŁODZKA 2022”

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001R.jpg
002R.jpg

W skansenie w Pstrążnej w niedzielę 10 lipca 2022 r. odbyły się XVI Prezentacje Zespołów Ludowych Ziem Pogranicznych „Róża Kłodzka”. W tym roku nie doskwierał upał, a deszczowe chmury, które towarzyszyły nam na początku imprezy, zostały skutecznie przegonione przez radosne ludowe przeboje. W prezentacjach wzięło udział 13 zespołów: Zespół Pieśni „Cyraneczki” z Gorzanowa, Ludowy Zespół Śpiewaczy „Waliszowianie” z Nowego Waliszowa, „Agawa” z Kudowy-Zdroju, „Woliborzanki” z Woliborza, Zespół Ludowy „Katarzynki” ze Ścinawki Górnej, „Wilczanie” z Wilkanowa, „Chór Sołtysów” z Gminy Kłodzko, „Górnianki” z Jaszkowej Górnej, „Słowianki” z Bierkowic, Zespół „Jaskier” z Ołdrzychowic Kłodzkich, „Tarnawiczanki” ze Starego Waliszowa, Zespół „Tłumaczowianie” z Tłumaczowa, „Kumy” z Krosnowic.
Imprezę otworzyli Monika Wielichowska – poseł na Sejm RP, Małgorzata Kanecka – członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego oraz Marek Biernacki – dyrektor Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju, jako gospodarz skansenu oraz w imieniu Anety Potocznej – burmistrz Kudowy-Zdroju.
Występy oceniało jury w składzie: przewodnicząca Komisji – Małgorzata Kanecka – nieetatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, wiceprzewodniczący Komisji – Henryk Dumin – Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Monika Wielichowska – poseł na Sejm RP, Anita Piszko – radna Powiatu Kłodzkiego, Justyna Wieruchowska – Kudowskie Centrum Kultury i Sportu, Marta Derejczyk – Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu, Tadeusz Dymek – przedstawiciel laureata XV Prezentacji Zespołów Ludowych Ziem Pogranicznych „RÓŻA KŁODZKA”, zespołu „Siekiereczki” ze Starego Gierałtowa. Jednak zanim wystąpiły ludowe zespoły z Ziemi Kłodzkiej, zatańczyły dzieci z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju, które być może będą kontynuować muzyczne tradycje swoich dziadków.
Zwycięzcami tegorocznej edycji przeglądu zostały „Katarzynki” ze Ścinawki Górnej, które nie pierwszy raz zajmują wysokie miejsce w konkursie, II nagrodę wyśpiewał zespół „Tarnawiczanki” ze Starego Waliszowa, którego członkowie przygotowali inscenizację utworu mówiącego o ciężkiej pracy żniwiarzy, III m. zajęły „Słowianki” z Bierkowic. Wyróżnienie za najwierniejszy strój regionalny otrzymali „Waliszowianie” z Nowego Waliszowa, a publiczność najliczniej zagłosowała na kudowski zespół „Agawa”. Jak powiedział prowadzący imprezę Marek Mazurkiewicz, większość ludowych piosenek traktuje o miłości, mamy więc nadzieję, że i miłość do ludowej tradycji przodków będzie trwała na Ziemi Kłodzkiej jeszcze długie lata. Wszystkim zespołom serdecznie dziękujemy i gratulujemy wygranym. Fotorelacja z prezentacji zespołów: https://powiat.klodzko.pl/

Wydania: