CZY MIESZKAŃCY POWIATU KŁODZKIEGO SĄ GORSI

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001.jpg
002.jpg
003.jpg

Konferencja prasowa Zarządu Powiatu Kłodzkiego w związku z brakiem dofinansowania przez rząd projektów inwestycyjnych w naszym powiecie z rządowego programu POLSKI ŁAD.
Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego w celu przekazania odpowiedzi na zapytania mieszkańców, również kierowane do mediów, dlaczego nie wykonuje się więcej remontów dróg powiatowych oraz innych inwestycji w powiecie, odpowiadali: Maciej Awiżeń starosta kłodzki, Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk wicestarosta kłodzki oraz Piotr Marchewka członek Zarządu Powiatu.
• Szanowni Mieszkańcy, musicie wiedzieć, że Powiat Kłodzki planowo i rzetelnie złożył łącznie 8 wniosków na remonty dróg powiatowych i budowę Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku, do rządowego programu POLSKLI ŁAD, na łączną kwotę blisko 130 mln zł. Udział Powiat brał we wszystkich edycjach programu POLSKI ŁAD (I-III). Dofinansowanie otrzymaliśmy tylko do 2 wniosków w kwocie 9,9 mln zł.
III edycja kierowana była również dla regionów popegeerowskich, do zgłoszonych przez nas 2 wniosków na remont drogi Nowa Wieś – Goworów – Roztoki, i remont drogi w Długopolu Górnym, otrzymaliśmy 0 zł dofinansowania!!
• Dlatego zwracamy się do rządu z pytaniem: Jakie były metody oceny i wyboru złożonych wniosków?
Dofinansowań udzielono w drodze „nietransparentnej, pozbawionej jakichkolwiek kryteriów i trybu odwoławczego procedury”, a w jej wyniku pieniądze przyznano nie na projekty poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców, tylko np. korty, parki, fontanny. To rażąca nieuczciwość i nieprzyzwoita praktyka.
Kalisz otrzymał 8 mln zł dofinansowania na budowę kortów tenisowych w ramach programu Polski Ład. III edycja rządowego Programu Inwestycji Strategicznych była skierowana do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Następne „niezbędne” inwestycje dofinansowane przez rząd: Gmina Dragacz otrzymała dofinansowanie na plac zabaw i siłownię zewnętrzną! Gmina Rogowo otrzymała dofinansowanie na restrukturyzację parku w miejscowości Sosnowo!
Nasuwa się pytanie wg jakiego klucza zostały rozdane środki?
Na dofinansowania mogli liczyć włodarze miast i gmin, którym po drodze z partią rządzącą.
Przypominamy, że rozdane środki publiczne pochodziły również z podatków, które zapłacili mieszkańcy powiatu kłodzkiego. Jednak dofinansowania do powiatowych inwestycji nie otrzymaliśmy z rządowego programu.
Czy mieszkańcy powiatu kłodzkiego są gorsi?
Dlatego Starosta Kłodzki składa zapytania do rządu i oczekuje odpowiedzi na pytania:
1. Jakie były metody oceny i wyboru złożonych wniosków?
2. Czym należy tłumaczyć ciągłe pomijanie Powiatu Kłodzkiego, największego na Dolnym Śląsku, jednego z większych w kraju, przy decyzjach o przekazaniu wsparcia?

Wydania: