Kolejny projekt w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości realizowany z Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego 2022

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
003.jpg

Do Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, na oficjalne oddanie do użytku zrealizowanego projektu, została zaproszona przez Rafała Hankusa dyrektora KSP, Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, wicestarosta kłodzki wraz z Anettą Kościuk, dyrektor Wydziału Oświaty.
Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości to szkoła powiatowa z największą liczbą uczniów – w rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2022/2023 udział wzięło 960 uczniów.
KSP to już specjaliści w pozyskiwaniu środków na realizację swoich pomysłów, polepszających funkcjonowanie szkoły i otaczającej przestrzeni. W minionym roku KSP również pozyskała środki na realizację projektu – „Zielonej Klasy w Czerwonej”.
W tym roku, dzięki prężnie działającemu Stowarzyszeniu „Razem dla Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości” z inicjatywy pani Marioli Bil, został złożony projekt pt.: „Czerwona w 3D”. Projekt pomyślnie przeszedł przez wszystkie etapy Budżetu Obywatelskiego, a dzięki zdobytym głosom (673) zakwalifikował się do realizacji i właśnie został wykonany. Pozyskane środki z Powiatu Kłodzkiego to 15 tys. zł.
Jak poinformowała Sylwia Dajczer-Gałczyńska wicedyrektor szkoły: „W ramach projektu „Czerwona w 3D” przeprowadzono modernizację holu Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości. Wykonano nowoczesną aranżację przestrzenną, zamontowano również telewizor, na którym będą udostępniane ważne komunikaty dla społeczności szkolnej”.
Gratulujemy pomysłodawcom, a dyrekcji szkoły, nauczycielom i uczniom efektownego zrealizowania projektu, który będzie służył całej społeczności szkolnej. Czekamy na dalsze, równie ciekawe pomysły zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego. Gratulujemy !

Wydania: