Genius Loci Ziemi Kłodzkiej

Autor: 
Ewa Chalecka
e1.jpg
e2.jpg
e3.jpg

Od 2022 r. Trzebieszowice stały się miejscem spotkań organizowanych przez Fundację wspierania rozwoju kultury i nauki Genius Loci. To właśnie tu, cyklicznie – raz w roku odbywać się będzie elitarny salon będący przestrzenią kreowania nowych wartości i idei oraz tworzenia warunków do rozwoju, innowacyjnych rozwiązań. To w Trzebieszowicach wybitni polscy i zagraniczni artyści oraz naukowcy będą prezentować swój bogaty dorobek.
Na początku czerwca (8-10.06) tego roku, po raz pierwszy w trzebieszowickim Hotelu Zamek na Skale odbyła się 4. edycja Salonu Genius Loci. Organizatorem spotkań jest Fundacja na rzecz wspierania rozwoju kultury i nauki Genius Loci – jej prezesem jest pochodzący z Bystrzycy, artysta rzeźbiarz Konrad Tomaszewski. Wydarzenie gromadzi wybitne umysły reprezentujące środowiska wpływające nie tylko na postęp i poprawę bytu, ale i na umiejętne kreowanie otoczenia. W salonie, na równych prawach uczestniczą przedstawiciele świata biznesu, nauki, sztuki i architektury, a celem spotkań jest prezentacja najciekawszych dokonań w dziedzinie technologii, wynalazczości, architektury, sztuk plastycznych i filozofii. Interdyscyplinarna przestrzeń wymiany myśli i doświadczeń pozwala na konfrontację poglądów i opinii. Goście Salonu prezentują tu swój bogaty dorobek. Jednym z ważniejszych celów spotkań organizowanych w ramach Salonu jest budowanie wielowymiarowych gałęzi współpracy. W Salonie można uczestniczyć wyłącznie jako członek Klubu Geniusza, zaproszony gość, partner lub wykładowca. W ramach spotkań, do tej pory powstały cztery salony: kultury, nauki, architektury oraz biznesu i dobrych inwestycji. Od przyszłego roku przestrzeń Salonu powiększy się o część dotyczącą koncepcji strategii rozwoju kontynentu oraz dziedzictwa kulturowego. Warto zaznaczyć, że podczas minionych edycji wydarzenia swoje osiągnięcia prezentowało tu ponad 80 naukowców, myślicieli, filozofów, intelektualistów i artystów. Oprócz spotkań odbywających się w formule kongresu, w 2022 r., na zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w salonie uczestniczyli rektorzy szkół wyższych.
W tegorocznym salonie uczestniczyli też goście z Francji m.in. wnuk Magdaleny Samozwaniec i prawnuk Wojciecha Kossaka – świetny fotografik, Artur Plater-Zyberg. Już wiadomo, że w przyszłorocznym salonie wezmą udział przedstawiciele rodów arystokratycznych, kolekcjonerzy dzieł sztuki i instytucje zajmujące się odzyskiwaniem, gromadzeniem i prezentacją tych dzieł. Na każdym z Salonów goszczą też wybitni muzycy – w ramach międzynarodowych spotkań muzycznych zaplanowano organizację Międzynarodowych Muzycznych Warsztatów Mistrzowskich.
Spotkania i prezentacje w ramach Genius Loci są niezwykle unikatowe, dlatego organizatorzy utrwalają je przy pomocy mediów elektronicznych – za sprawą nowopowstałej Multimedialnej Platformy Promocji Kultury i Nauki (PPKN). Z utrwalonych nagrań może korzystać szersze grono odbiorców. Platforma odpowiada za międzynarodową prezentację i promocję dorobku oraz sylwetek, współcześnie żyjących, wybitnych artystów i projektantów oraz naukowców i wynalazców. Dzięki elitarnej formie PPKN będzie rozpoznawalne jako wiarygodne źródło informacji o najnowszych odkryciach i wybitnych dziełach sztuki.
Te wszystkie działania mają doprowadzić do powstania Światowego Centrum Kultury i Nauki Złoty Dom. W tej międzynarodowej placówce o profilu kulturalno-naukowym, oprócz stałych wystaw i prezentacji, zostanie utworzona przestrzeń dla pracowni, warsztatów badawczych czy kursów mistrzowskich. Prace nad projektem już trwają, warto podkreślić, że właśnie od tego roku, na miejsce tych wszystkich działań wybrano Trzebieszowice.
**
Konrad Tomaszewski – to rzeźbiarz, grafik, fotograf, jubiler, dziennikarz. Absolwent Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych. Swoje prace prezentował na kilkudziesięciu wystawach, w Europie, Azji, Japonii i USA. W 1987 r. utworzył autorską galerię i pracownię, w której prócz szklanych rzeźb i biżuterii prezentuje pełnowymiarowe odlewy wizerunków znanych postaci świata kina i muzyki poważnej. Jest twórcą i pomysłodawcą bystrzyckiej Kryształowej Alei Gwiazd otwartej w 2015 r. w parku miejskim.
W 2004 r. artysta został wpisany na listę twórców mających wpływ na szklarstwo polskie XX w.
W 2020 r. uzyskał nominację na członka francuskiej Akademii Sztuki, Nauki i Literatury.
Wspólnie z Krzysztofem Kieślowskim pracował nad spektaklem Stan wyobraźni. Świadczył usługi Konsultanta dla misji Banku Światowego. Wspólnie z placówkami naukowymi, prowadzi program badawczy, w którym rzeźby kinetyczne pełnią funkcję Hybrydowych Generatorów Prądu. Zorganizował i prowadzi Europejskie Centrum Kultury i Nauki oraz Multimedialną Platformę Promocji Kultury i Nauki. W 2019 r. powołał do życia Międzynarodowy Salon Biznesu i Kultury Genius Loci.

Wydania: