Lądek-Zdrój konsekwentnie dąży do samowystarczalności energetycznej

Autor: 
Grzegorz Szczygieł
20221011_122451.jpg
20221017_104520.jpg

11 października 2022 r. w Lądku-Zdroju doszło do założenia Lądeckiej Spółdzielni Energetycznej (LSE). Członkowie założyciele spółdzielni to gmina Lądek-Zdrój, Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju oraz Lądeckie Usługi Komunalne sp. z o.o. Funkcjonowanie LSE jest w swej istocie inicjatywą non-profit, zapewniającą swoim członkom samowystarczalność oraz bezpieczeństwo energetyczne. Prawne zawiązanie organów LSE to jeden z pierwszych etapów rozwoju przedsięwzięcia zmierzającego do szerokiego wykorzystania przez lądecki samorząd naturalnych i ekologicznych źródeł energii odnawialnej – zarówno energii słonecznej jak i geotermii. Mając na uwadze budowaną właśnie w Lądku-Zdroju farmę fotowoltaiczną, utworzenie spółdzielni, uchwalenie jej statutu oraz wyłonienie członków zarządu pozwala na prawnie umocowane działania w zakresie zarządzania i nadzorowania kolejnych etapów rozwoju spółdzielni, w szczególności w obrębie obsługi członków i dysponowania zasobami.
W przypadku zakładanego pozyskania wkrótce taniego i ekologicznego prądu z farmy fotowoltaicznej, w pierwszej kolejności planuje się zasilenie obiektów użyteczności publicznej - urzędu miasta i gminy, budynków zespołu szkół publicznych, przedszkola i żłobka, ośrodka kultury z biblioteką, ośrodka pomocy społecznej, straży miejskiej, a nawet oświetlenia ulicznego.
Wraz z rozwojem spółdzielni i rozbudową farmy FV do Lądeckiej Spółdzielni Energetycznej przyjmowani będą nowi członkowie – także mieszkańcy i przedsiębiorcy działający na terenie gminy Lądek-Zdrój. Z uwagi na dążenie lokalnego samorządu do poprawy jakości powietrza oraz zwiększania stopnia ochrony środowiska naturalnego, założeniem jest aby w pierwszej kolejności do LSE przyjmowani byli członkowie, którzy – korzystając z tańszej i ekologicznej energii – zrezygnują z tzw. „kopciuchów” i przejdą na elektryczne promienniki na podczerwień lub pompy ciepła. Co istotne, energia wytworzona we wszystkich instalacjach spółdzielni energetycznej, a następnie zużyta przez jej odbiorców należących do spółdzielni, ma nie podlegać opłacie OZE, opłacie mocowej i opłacie kogeneracyjnej.

Wydania: