Pytanie sondażowe nr 414: Jak zmienił się w ciągu tego roku Twój status finansowy?

Autor: 
Mirosław Awiżeń

Proponowane odpowiedzi: a/ polepszył się, b/ pogorszył, c/ bez zmian, d/ inne

Pytanie sondażowe nr 413 brzmiało: Jak oceniasz swojego lekarza rodzinnego?
Skala: od 1 do 10 gdzie 10 to najwyższa ocena.
Przy przysłowiowej mizerii systemu służby zdrowia nasze zdanie na temat lekarzy rodzinnych jest stosunkowo dobre, a nawet bardzo dobre.
Ale przejdźmy do procentów: ocena 1 – 6,90% naszych respondentów, 2 – 3,45%. Tak samo jak z oceną 3 i 4. Ocenę 5 podało 12,06% naszych respondentów, 6 – 13,80%, 7 – 6,90%, 8 – 12,06%, 9 – 3,45%, 10 – ocena najwyższa – 15,52%. Do wyników tego sondażu należy dopisać jeszcze 18,96% naszych respondentów, którzy odpowiadali: nie chodzę do lekarza, nie mam od lat takiej potrzeby. No i dobrze, byleby tak dalej.

Wydania: