95 LAT PUŁKOWNIKA KAZIMIERZA KORECKIEGO

Autor: 
ppłk w st. spocz. Kazimierz Wróbel
Zjęcie płk Korecki Kazimierz.jpg

Urodził się 29 listopada 1927 roku w Tuczempach, pow. Jarosław, w przeszłości tzw. Galicji. Ze względu na biedę mówiono – „Nędza galicyjska”. Wychował się z dziewięciorgiem rodzeństwa. Ma troje dzieci, czworo wnucząt i pięcioro prawnucząt.
Szkołę podstawową ukończył w 1939 r., a średnią ogólnokształcącą w 1949 r. w Jarosławiu. Służbę wojskową w oficerskiej Szkole Artylerii Nr 2 w Olsztynie zaczął 20.09.1949 r. Ze względu na sytuację w okresie zimnej wojny i tworzonych jednostek wojskowych, został o rok wcześniej promowany na stopień podporucznika i skierowany do nowo tworzonej jednostki wojskowej – 96 pułku piechoty w Zgorzelcu na stanowisko dowódcy baterii 120m/m moździerzy. Po dwóch latach na tym stanowisku pełnił funkcję starszego adiutanta artylerii, otrzymując awans na stopień porucznika. Zostaje odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
W 1956 r. po rozformowaniu jednostek wojskowych w Zgorzelcu zostaje skierowany do 29 pułku zmechanizowanego w Żaganiu na stanowisko szefa sztabu artylerii pułkowej. Otrzymuje stopień kapitana.
W 1957 r. ukończył Kurs Doskonalenia Oficerów Artylerii w Toruniu.
W 1962 r. już w stopniu majora zostaje przeniesiony do 27 pułku zmechanizowanego do Kłodzka na stanowisko szefa artylerii pułkowej. W 1973 r. w stopniu podpułkownika został skierowany do Powiatowego Sztabu Wojskowego w Kłodzku na stanowisko zastępcy szefa Powiatowego Sztabu Wojskowego. Ukończył studia wyższe na Wydziale Filozoficzno–Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego i uzyskał tytuł magistra pedagogiki.
W 1975 r. ze względu na powstawanie nowych województw, mając wyższe studia, zostaje oddelegowany do pełnienia dalszej służby wojskowej do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Wałbrzychu na stanowisko Kierownika Zespołu ds. Obronnych. W 1980 r. ukończył studia podyplomowe z Organizacji i Zarządzania Oświatą dla kierowniczej kadry przysposobienia obronnego. Na tym stanowisku otrzymuje stopień pułkownika. Służbę wojskową kończy na własną prośbę 20.10.1987 r., pełniąc ją przez 38 lat.
Jest 35 lat na emeryturze. Po odejściu ze służby wojskowej nigdzie etatowo nie pracował, a zajmował się sprawami społecznymi. Był prezesem Rodzinnych Ogrodów Działkowych, był przewodniczącym zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. Jego pasją jest działka, ogródek i piękne kwiaty.
W 1998 r. zostaje radnym w Radzie Miasta Kłodzko. Pełni różne funkcje w organizacji politycznej SLD w mieście i powiecie, był Asystentem Społecznym Posła SLD w Kłodzku.
Do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych wstąpił w 1988 r. Na V Wojewódzkim Zjeździe w 1997 r. został wybrany Prezesem Wojewódzkiego Zarządu Związku w Wałbrzychu. Przez trzy kadencje był członkiem Zarządu Głównego Związku. Na VIII Zjeździe, po 12. latach prezesowania zrezygnował z funkcji prezesa. Zostaje Honorowym Prezesem Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Kłodzku. Był inicjatorem i wspólnie z kombatantami doprowadził do budowy pomnika Żołnierza Polskiego w Kłodzku. Zapoczątkował i utrzymywał przez wiele lat kontakty i współpracę z przewodniczącym Związku Rezerwistów Bundeswery w Gerolsbach k/Monachium oraz kontakty z Klubem Emerytów Wojskowych w Nachodzie – Republika Czeska.
Za wzorową służbę i pracę społeczną poza wojskiem został wyróżniony: Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla SOW oraz wieloma odznaczeniami resortowymi i kombatanckimi. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
W 2016 r. wyróżniony odznaką: „Zasłużony dla Powiatu Kłodzkiego”. Za działalność w Związku Żołnierzy WP, został wyróżniony m.in. Krzyżem Komandorskim Związku Żołnierzy WP, Krzyżem Złotym z Gwiazdą, Medalem 40-lecia Związku oraz wpisem do Księgi Honorowej Zasłużonych dla Zarządu Głównego Związku. Za współpracę ze Związkiem Żołnierzy Rezerwy Bundeswery w 2012 r. został wyróżniony Złotym Honorowym Krzyżem Związku. Jest wiceprezesem Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Kłodzku.
Nie zwalnia tempa pracy społecznej. Jest organizatorem patriotycznych uroczystości związkowych i państwowych, szczególnie Narodowego Dnia Zwycięstwa i Święta Wojska Polskiego. Pełen poczucia humoru, szanowany przez kolegów i przedstawicieli władz miasta i powiatu. Jedna z gazet w przeprowadzonym wywiadzie tak napisała o pułkowniku: „Teraz nikt nie wyobraża sobie tego miejsca bez jego poczucia humoru”.
Życzymy następnych lat w zdrowiu i poczucia humoru. Niech tak pozostanie.
STO LAT I WIĘCEJ, DROGI JUBILACIE, ŻYCZĄ CI KOLEDZY ZWIĄZKU.

Wydania: