Bezemisyjnie i nowocześnie dla środowiska i człowieka (19): W telegraficznym skrócie o strategii i transformacji energetycznej

Autor: 
Jerzy Dudzik
dudzik.jpg

Na wstępie korzystając z okazji wszystkim tym, z którymi miałem przyjemność współpracować, chciałbym serdecznie podziękować. W październiku zakończyłem etap pracy zawodowej. Nie oznacza to, że nie będę dalej pracował. Sprawy rozwoju przedsiębiorczości oraz transformacji energetycznej są nadal tym czym się interesuję – w projektowaniu i wdrażaniu.
Ostatnio podzieliłem się z Państwem swoimi przemyśleniami na temat znaczenia strategii rozwoju w projektowaniu przyszłości. Tak się złożyło, że prawie w tym samym czasie Radni Powiatu Kłodzkiego przyjęli dokument pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021–2030”. Pomijając objętość Diagnozy mamy do czynienia z 70-stronicowym opracowaniem, w którym opisano planowany w przyszłości porządek spraw. Sprawy dotyczące strategii opisałem w poprzednim artykule. Obecnie nie będę oceniał wykonanej i przyjętej pracy. Ale! Proponuje Państwu dyskusję w tym temacie. Mamy strategię powiatową. Do czego ona nam jest potrzebna? Czy zgadzamy się z jej wizją, priorytetami, celami i pakietem ważnych zadań? Czy spełnia ona nasze oczekiwania? Czy jest zrozumiała? W jaki sposób będą na tym dokumencie pracowały gminy powiatu? Czy projekty w niej wymienione są realne do wykonania? ……
To kilka obszarów do ważnej moim zdaniem dyskusji, którą warto przeprowadzić, aby nie mieć kolejnego „półkownika”. Aby to uczynić należy tylko przebrnąć przez 70 stron. Przyznam się, że nie było łatwo!
W sprawach bieżących – nadal trwają negocjacje Województwa Dolnośląskiego z Komisją Europejską, których końcowym rezultatem będzie ostateczna i uzgodniona treść programu regionalnego pn.: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. (dawne RPO). Proces ten ma się zakończyć do końca 2022 roku. Następnym etapem, który rozpocznie się w 2023 roku będą nabory/konkursy na projekty. I tutaj warto zinwentaryzować i zaktualizować to czy mamy przygotowane projekty w taki sposób, aby korzystać z dobrodziejstw ogłaszanych naborów/konkursów. Z drugiej strony sytuację mamy bardzo trudną. Praktycznie otaczają nas inne problemy (zima, inflacja…) a szczególnie brak pieniędzy. To nie zwalnia z odpowiedzialności za poszukiwanie nowych rozwiązań, których rezultatem będą oszczędności. Mając strategię skorzystajmy z zawartych w niej propozycji.
Wracając do programu regionalnego, to jak wcześniej sygnalizowałem – cel strategiczny opisuje sprawiedliwą transformację na podstawie wykonanego przez Urząd Marszałkowski – planu sprawiedliwiej transformacji dla subregionu wałbrzyskiego. W tym zagadnieniu problemem do wyjaśnienia jest potencjalne uruchomienie działalności kopalni węgla w Ścinawce Średniej. Zagrożeniem jest utrata wsparcia funduszem FST dla całego subregionu. Tak więc problem jest poważny. Drugą ciekawostką jest niepotwierdzony formalnie pomysł wydzielenia z całego budżetu dla subregionu środków dla zintegrowanych inwestycji regionalnych tzw. ZIT-ów. (wałbrzyskiego i południowego).
Jak to będzie ostatecznie dowiemy się po zakończeniu negocjacji.
Dbajmy o otaczające nas środowisko naturalne i klimat. Korzystajmy z rozwiązań Społecznego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego i starajmy się wdrażać zawarte w nim pomysły. To wszystko róbmy wspólnie. Tylko takie współdziałanie zbuduje odporność na zagrożenia i wzmocni konkurencyjność oferty Ziem Kłodzkiej na krajowym i zagranicznym rynku szczególnie turystyki i uzdrowisk.

Wydania: