Przebudowa - modernizacja dróg w powiecie

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001r.jpg
002r.jpg
003r.jpg

*DROGA RÓŻANKA – NIEMOJÓW JUŻ PRZEJEZDNA
Jest już możliwość przejazdu drogą powiatową na odcinku Różanka-Niemojów.
Dużo wcześniej niż zakładano (pierwotnie miała być to wiosna 2023 roku) została położona nowa nawierzchnia asfaltowa na drodze powiatowej Różanka – Niemojów o łącznej długości ponad 5 km.
Dzięki temu droga już jest przejezdna na całym odcinku, a do wykonania zostają jeszcze tylko zjazdy do posesji i pobocza.
To bardzo dobra wiadomość, że wszystkie prace nawierzchniowe na jezdni zostały ukończone. Dzięki temu już na okres zimowy będzie możliwość przejazdu tą drogą mającą duże znaczenie m.in. dla polsko–czeskiego ruchu przygranicznego – podsumowuje Piotr Marchewka członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego.
Dla przypomnienia wartość remontu drogi to blisko 6 mln zł i jest sfinansowany ze środków Powiatu Kłodzkiego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Gminy Międzylesie.
*BIELICE W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE GOTOWE NA PRZYJĘCIE TURYSTÓW
Dobiega końca przebudowa drogi powiatowej w Bielicach. Zakończono układanie warstwy ścieralnej asfaltu. Do wykonania pozostają zjazdy i pobocza. Inwestycja jest realizowana i finansowana przez Powiat Kłodzki wspólnie z Gminą Stronie Śląskie oraz Nadleśnictwem Lądek-Zdrój.
Bardzo się cieszę, że udało się we współpracy z w/w instytucjami doprowadzić do remontu tej drogi. Zbliżający się okres zimowy i liczne atrakcje w pobliżu Bielic na pewno staną się dzięki temu bardziej dostępne dla turystów i zachęcą ich do przyjazdu – podsumowuje Piotr Marchewka – członek zarządu Powiatu Kłodzkiego.
*ZBLIŻA SIĘ TERMIN ZAKOŃCZENIA PRZEBUDOWY DROGI W MARCINOWIE
Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 3261D na długości 1,7 km we wsi Marcinów.
Roboty budowlane obejmują: frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, ułożenie dwóch warstw nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowę i czyszczenie przepustów pod drogą, przebudowę zjazdów z drogi powiatowej wraz ze znajdującymi się pod nimi przepustami, odmulenie rowów przydrożnych, profilowanie i utwardzenie poboczy mieszanką kamienną. W chwili obecnej została położona już I warstwa asfaltu i trwają prace przy przepustach i zjazdach na posesje.
Wartość robót to 1 244 001,66 zł, z czego: 506 896,66 zł – środki własne Powiatu Kłodzkiego, 506 897,00 zł – dofinansowanie z Gminy wiejskiej Kłodzko, 230 208,00 zł – dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Dzięki wspólnym środkom Powiatu Kłodzkiego, Gminy Kłodzko, Urzędu Marszałkowskiego oraz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na przestrzeni kilku lat udało się wyremontować całą drogę do Marcinowa.
Inwestycja ta z pewnością przyczyni się do polepszenia jakości poruszania się mieszkańców tej miejscowości oraz podniesie atrakcyjność wsi i okolicy – mówi Ryszard Niebieszczański – członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego.
Planowany termin zakończenia zadania to 30.11.2022 r.

Wydania: