W kilku zdaniach - w Szczytnej

Autor: 
Danuta Chmielarz
d1.jpg
d2.jpg
d3.jpg
d4.jpg

„Rzadko na moich wargach...”
Przed, w trakcie i po obchodach Święta Niepodległości w spotkaniach przygotowawczych do uczczenia tego dnia, wyrazy ojczyzna i patriotyzm pojawiały się wiele razy i w różnych okolicznościach. Obchody odbywały się w trzech dniach i były bardzo urozmaicone. Zaczęło się już 9.listopada występem przedszkolaków w sali MOK. W ubiorach dzieci dominowała czerwień i biel, a ich występ słowno-muzyczny był doskonale przygotowany, ciekawy i daleki od wszelkich podtekstów. Miło było patrzeć na jego elementy taneczne, poetyckie, ale największe wrażenie zrobił zaśpiewany przez całą grupę hymn Polski. Dzieciom towarzyszyli rodzice, którzy – jak było widać – aktywnie współpracowali w przygotowaniu całości z paniami z przedszkola. Nie mam wątpliwości, że zapamiętają swój udział w tym święcie; chociaż słowa: patriotyzm, ojczyzna rzadko gościły na ich wargach, będą wiedziały, że to coś wyjątkowego.
Dnia następnego było już znacznie poważniej, bohaterami święta niepodległości byli uczniowie SP im. Orła Białego. Najpierw wystąpili „Dla Niepodległej” w budynku szkoły, później wszyscy udali się na szkolne boisko, gdzie nastąpiło „podniesienie flagi na maszt” według projektu „Pod biało – czerwoną”. A skoro projekt, wszystko musiało być omówione, wyćwiczone i pokazane w obecności zaproszonych gości – serdecznie powitanych, pocztów sztandarowych organizacji już istniejących w Szczytnej, z kotylionami na pamiątkę, podniesieniem flagi na maszt; z okolicznościowym słowem dyr. szkoły Dominiki Mielnik i wiceburmistrza Wojciecha Zimocha oraz proboszcza Jacka Wardaka. W uroczystości uczestniczyła cała młodzież szkoły, która wykonała kilka pieśni patriotycznych. Było poważnie, było świadomie. Potem odbył się koncert hip-hopowy „Tadka”, a w Chocieszowie wspólne śpiewanie z ZSS pieśni patriotycznych.
Sam Dzień Niepodległości uczczono na mszy w kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Biało-czerwona dekoracja kwiatowa p. Janiny Kostyrko, narodowe flagi i poczty sztandarowe organizacji pozarządowych uczyniły tę mszę wyjątkową. Dużo się w tych dniach myślało o niepodległości, ze mną pozostaną na dłużej słowa kapłana: „Największym nieszczęściem człowieka jest utrata niepodległości duszy,” z czym się całkowicie zgadzam.
Wspomnieć by jeszcze należało, że w tym roku wyjątkowo dużo flag biało-czerwonych pojawiło się na ulicach, a po obchodach sprawnie je zebrano. To też jest ważne.

Bractwo Rycerskie nadrabia zaległości.
W ostatnich latach, z powodu pandemii, potem koniecznego remontu, w siedzibie Bractwa Rycerskiego nie odbywały się żadne imprezy typu spotkania, wystawy, itp. Obecnie miejsce to może spełniać działania statutowe Bractwa, więc korzysta i je organizuje ku zadowoleniu stałych bywalców.
Ostatnio, 10. listopada, odbył się tu wernisaż wystawy Maryli Truczki-Platy pod nazwą „Obraz jedynie w świetle żywy”. Wystawę tworzą obrazy przedstawiające kwiaty, i te swobodnie rosnące na łąkach, w innych dzikich miejscach, i te w wazonach. W jej pracach dominuje kolor, więc sama mówi o sobie „kolorystka”. Pani Maryla Plata mieszka i pracuje w Kłodzku, a zainteresowanie kwiatami wynika chyba stąd, że była nauczycielką sztuki i przyrody. Kwiaty w jej pracach są jak kwietny las, wiadomo, że jest w nich wiele roślin pojedynczych, ale dopiero razem zachwycają wielością barw i rodzajów. Jak już bywało, autorka wystawy z Kłodzka zwykle występuje w towarzystwie całej grupy osób, które łączy wspólna działalność, zainteresowanie, znajomość. Tak było i teraz, pań było tak dużo, że zdominowały całą resztę, wypełniając siedzibę głośnym, radosnym gwarem. Atmosfera tego spotkania pokazała, jak bardzo tych wystaw brakowało.

Komisja Rewizyjna RM wnioskuje.
Na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zapoznano się z realizacją budżetu w roku 2021 w SP im. Orła Białego i w MOK.
Najpierw sytuację w szkole przedstawiła dyrektor Dominika Mielnik i Księgowa szkoły. Przedstawione sprawozdanie było precyzyjne i nie pozostawiało wątpliwości co do prawidłowości w budżecie placówki. Na dodatkowe pytania przewodniczącego komisji odpowiadali była dyrektor Bożena Duńka i Bartosz Roguz. Także ich informacje zadowoliły komisję, która stwierdziła, że usłyszane wyjaśnienia są wystarczające, a pani Duńce i panu Roguzowi należą się podziękowania za pracę na byłych stanowiskach i szkoda, że tak aktywnemu panu od sportu pozwoliliśmy dzielić swoją pasję ze szkołami spoza Szczytnej.
Z kolei informacja na ten sam temat dyrektora MOK p. Rafała Krynieckiego skupiła się głównie na świetlicach wiejskich. Działalność tych świetlic nadzoruje i finansuje, MOK, ale dyrektor nie ukrywał, że nie jest ona taka, jaka mogłaby być.
W gminie istnieje sześć świetlic wiejskich, ich utrzymanie wyniosło w 2021 r. 49.463,99 złotych. Dziesięć tysięcy wydano na świetlicę w Łężycach (10.896,33zł), ponad tę kwotę – 13.344,37 zł na świetlicę w Chocieszowie i 17. 228,35 zł na świetlicę w Wolanach. Rzecz w tym, że obie te świetlice pozostawiają wiele do życzenia z różnych względów. Członkowie komisji stwierdzili, że temat świetlic należałoby przedyskutować i podjąć konkretne decyzje.
W MOK-u odbywały się zajęcia stałe – 7, zorganizowano 28 różnych imprez, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Szczyty Kultury” złożyło aplikacje 11 wniosków.

Więcej pieniędzy, więcej inwestycji.
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 10. listopada dokonano kilka zmian w budżecie na rok 2022, co podyktowane było środkami otrzymanymi przez Gminę w ostatnim czasie: są to środki na dodatki węglowe i energetyczne, w sumie 904.740,00 zł; 2.888.418,57zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych; część tych środków – 1.873.484,10 na mocy uchwały przeznaczono na różne działy, pozwalające zabezpieczyć niezbędne dla funkcjonowania gminy – wydatki. Dokonano też przesunięć w wydatkach.

Wydania: