DROGA ŁĄCZNA-BIERKOWICE

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001c.jpg

Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Powiat Kłodzki przebuduje drogę na odcinku Łączna-Bierkowice.
Dzięki dobrej współpracy Powiatu Kłodzkiego i Gminy Wiejskiej Kłodzko, stworzono montaż finansowy na wykonanie zadania – Przebudowa drogi powiatowej Nr 3245D, na odcinku Łączna-Bierkowice.
Przebudowa tego odcinka drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa jej użytkowników, poprawę jakości życia mieszkańców oraz rozwój turystyki.
Wykonanie nowego chodnika od przystanku autobusowego do skrzyżowania z drogą powiatową, przy której znajduje się większość zabudowy mieszkalnej wsi Łączna zapewni bezpieczeństwo pieszym, głównie dzieciom i młodzieży uczęszczającej do szkół w innych miejscowościach i korzystających z tego przystanku.
Łączny koszt tego zadania to ponad 3,5 mln złotych.
Powiat Kłodzki przeznaczył środki własne w kwocie 875 098 zł
Gmina Wiejska Kłodzko - przeznaczy na zadanie kwotę 875 098 zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – przeznaczy dofinansowanie w kwocie 1 750 195 zł.
Teraz zgodnie z procedurą, przystępujemy do wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu, następnie do realizacji zadania.

Wydania: