Historycznie „Pod Pegazem”

Autor: 
inf. PiMBP
Bez nazwy 2AL.jpg
Bez nazwy 5AL.jpg
Bez nazwy 6AL.jpg

Od 2006 r. Oficyna Wydawnicza Brama wydaje publikację zatutułowaną „Almanach Ziemi Kłodzkiej”. Pomysłodawczynią tego wydawnictwa jest Krystyna Oniszczuk-Awiżeń – historyk, muzealniczka i dziennikarka, autorka i współautorka wielu książek dotyczących przeszłości Ziemi Kłodzkiej. Zainspirowana ukazującym się w przedwojennym hrabstwie kłodzkim (1911-1942) kalendarzem „Guda Obend” (dobry wieczór), w którym rozmaici autorzy i pasjonaci regionu pisali o historii, przyrodzie i osobliwościach regionu, publikowali wiersze, zagadki, ilustracje i zdjęcia postanowiła w podobnej formule wydawać „Almanach Ziemi Kłodzkiej”. Na początku roku ukazał się już czternasty numer tego rocznika, który przybliża Czytelnikom historię, literaturę i turystykę Ziemi Kłodzkiej.
W ramach promocji wydawnictwa 31 stycznia br. w Filii pod Pegazem kłodzkiej bilblioteki odbyło się spotkanie z autorami artykułów w XIV Almanachu: Krystyną Oniszczuk -Awiżeń, Danutą Chmielarz, Ireną Klimaszewską, Joanną Jakubowicz, Mirosławem Awiżeniem, Markiem Gałowskim, Henrykiem Grzybowskim, Januszem Laską, Piotrem Stankiewiczem i Bartłomiejem Terleckim. Spotkanie prowadziła dyrektor biblioteki Marta Zilbert. Warto było uczestniczyć w spotkaniu, bo oprócz zaopatrzenia się w najnowszy numer „Almanachu” można było poznać kulisy powstawania poszczególnych artykułów, a po spotkaniu w sympatycznej atmosferze porozmawiać z autorami, dostać autografy i spróbować tortu.
Kłodzka biblioteka posiada w swoich zbiorach zarówno roczniki „Guda Obend”, jak i „Almanachy Ziemi Kłodzkiej”. Zachęcamy do korzystania z nich w Czytelni w ratuszu.

Wydania: