OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001o.jpg
002o.jpg

Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi działania o charakterze specjalistycznym i pomocowym skierowane do osób doświadczających przemocy oraz osób, które czasowo znalazły się w sytuacji kryzysowej.
OIK świadczy pomoc w formie:
• konsultacji interwencyjnych (rozmowa wspierająca – przez telefon, osobiście, udzielenie potrzebnych informacji, itp.), • pomocy psychologicznej udzielanej indywidualnie lub w formie rodzinnej, obejmującej interwencję kryzysową, terapię krótkoterminową, wsparcie psychologiczne, • poradnictwa socjalnego, • poradnictwa pedagogicznego, • świadczenia pomocy prawnej w zakresie porad i konsultacji prawnych, • schronienia.
Z pomocy Ośrodka może skorzystać każdy, kto: • doświadczył przemocy psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, ekonomicznej, • znajduje się w sytuacji kryzysowej, • ma potrzebę porozmawiania o swoim problemie oraz uzyskania wsparcia.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (ul. Kościuszki 2 w Kłodzku) otwarty jest od pon. do pt. w godz. od 7:30 do 18:00. Po godz. 18:00 oraz w weekendy pełnimy dyżur telefoniczny pod nr 726 130 988.
Psycholog: pon.: 12:00–18:00; wt.: 10:30–18:00; czw.: 15:00–18:00; pt.: 15:30–18:00
Radca Prawny: wt.: 8:00–15:00; pt.: 14:15–15:15
Uwaga: spotkanie z psychologiem i radcą prawnym po wcześniejszym umówieniu spotkania.
PUNKTY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ na terenie naszego powiatu:
Punkt Interwencji Kryzysowej w Nowej Rudzie przy ul. Kolejowej 18 (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), gdzie psycholog udziela pomocy psychologicznej w czwartki od godz. 14:30 do godz.16:30, w ramach interwencji kryzysowej. Na spotkanie z psychologiem można umówić się również telefonicznie pod nr 74 867 31 30 lub 726 130 988.
Punkt Interwencji Kryzysowej w Bystrzycy Kłodzkiej mieści się przy ul. 1 Maja 1 (budynek OPS), gdzie psycholog udziela pomocy psychologicznej w środy od godz. 13:00 do godz. 15:00, w ramach interwencji kryzysowej. Na spotkanie z psychologiem można umówić się również telefonicznie pod nr 74 867 31 30 lub 726 130 988.
Punkt Interwencji Kryzysowej w Kudowie-Zdroju przy ul. Poznańskiej 2. czynny w każdy poniedziałek w godzinach od 9:00 do 11:00. Telefony kontaktowe: 74 867 31 30, 726 130 988.
Pomoc w ramach interwencji kryzysowej udzielana jest bezpłatnie osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej spowodowanej np. utratą bliskiej osoby, chorobą, zdarzeniami losowymi, a także osobom doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej, ekonomicznej.

Wydania: