POWIAT KŁODZKI POWOŁANY NA CZŁONKA RADY ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ NA LATA 2021-2027

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001e.jpg

Powiat Kłodzki został powołany na członka Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027, i chociaż jako Powiat Kłodzki jesteśmy członkiem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego, to warto uczestniczyć w Radzie ZIT AW, czerpać wiedzę i doświadczenie, może to stanowić wzór do dalszego działania naszego ZIT POF.
Należy zaznaczyć, że członkami ZIT AW są trzy gminy z powiatu Kłodzkiego:
- Gmina Miejska Nowa Ruda,
- Radków,
- Nowa Ruda.
Natomiast ZIT Południowy Obszar Funkcjonalny tworzy łącznie 28 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 25 gmin i 3 powiaty tj.: Bardo, Bielawa, Bystrzyca Kłodzka, Ciepłowody, Duszniki-Zdrój, miasto Dzierżoniów, Dzierżoniów, Kamieniec Ząbkowicki, miasto Kłodzko, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Łagiewniki, Międzylesie, Niemcza, Pieszyce, Piława Górna, Polanica-Zdrój, Stoszowice, Stronie Śląskie, Szczytna, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok oraz powiaty: dzierżoniowski, kłodzki i ząbkowicki.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to instrument rozwoju terytorialnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego.
Głównym celem funkcjonowania ZIT AW będzie realizacja projektów o charakterze inwestycyjnym, jak i społecznym, które będą mogły ubiegać się o współfinansowanie ze środków europejskich.
Dofinansowanie realizacji projektów w ramach ZIT AW będą mogli pozyskać m.in: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje systemu oświaty, organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe.

Wydania: