Obchody 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Kłodzku

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001.jpg
004.jpg
005.jpg
011.jpg

Maciej Awiżeń – starosta kłodzki oraz Michał Piszko – burmistrz miasta Kłodzka byli gospodarzami tegorocznych obchodów uroczystości 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęły się mszą świętą dla osób wierzących w kościele WNMP w Kłodzku. Główne uroczystości zorganizowano na Kłodzkim Skwerze Kultury przy moście św. Jana. Na uroczystości przybyli m.in.: Monika Wielichowska – poseł na Sejm RP, Marcin Gwóźdź – poseł na Sejm RP, Aleksander Szwed – senator RP, Kazimierz Drożdż – senator IV i V Kadencji RP, Zbigniew Tur – wójt Gminy Kłodzko, Michał Cisakowski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, Ryszard Niebieszczański – członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Sebastian Nowak – wiceburmistrz Kłodzka, Elżbieta Żytyńska – przewodnicząca Rady Miasta Kłodzka, Ryszard Jastrzębski – przewodniczący Rady Gminy Wiejskiej, Radni Powiatu Kłodzkiego, Miasta Kłodzka oraz Gminy Kłodzko. Przedstawiciele duchowieństwa. Delegacje związków i organizacji wojskowych, kombatanckich i społecznych. Przedstawiciele jednostek powiatowych i miejskich, instytucji państwowych, instytucji kultury, domów pomocy społecznej, szpitali, szkół i oświaty, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli mediów. Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczniowie klas mundurowych wraz z opiekunami i rodzicami. Poczty sztandarowe szkół podstawowych i ponadpodstawowych, jednostek samorządu terytorialnego, służb mundurowych, harcerstwa, organizacji kombatanckich, patriotycznych i politycznych. Przedstawiciele służb mundurowych m.in.: mjr Grzegorz Sowa – dowódca 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku im. generała dywizji Bronisława Prugara Ketlinga, por. Krystian Szymczyk – dowódca uroczystości oraz pododdział honorowy 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku, st. chor. sztab. Krzysztof Butkiewicz z żandarmerii Wojskowej, ppłk Kazimierz Wróbel ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, podinspektor Piotr Graczyk – zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku, brygadier Rafał Chorzewski – komendant PPSP w Kłodzku, druh Dariusz Chojecki – prezes Oddziału Powiatowego Z OSP RP, mjr Dariusz Matusiak – komendant placówki SG w Kłodzku, ppłk Sebastian Kopczak – szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kłodzku, kpt. Tomasz Trojanowski – dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku, Leszek Łoś - za-ca Komendanta SM w Kłodzku, Bartłomiej Jakubowski – dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych. Dopisali też licznie mieszkańcy Kłodzka, którzy obserwowali uroczystości na placyku, jak i z mostu św. Jana. Po zakończeniu, liczne delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem w Hołdzie Obrońców Ojczyzny w Parku Sybiraków w Kłodzku.

Wydania: