PODPISANIE UMOWY NA TERMOMOERNIZACJĘ BUDYNKÓW BYSTRZYCKIEGO CENTRUM ZDROWIA

Autor: 
inf.wł.
Bez nazwy 1bb.jpg

W dniu 23.05.br. we Wrocławiu, podpisana została umowa pomiędzy NFOŚiGW i  Bystrzyckim Centrum Zdrowia o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja obiektów należących do Bystrzyckiego Centrum Zdrowia”.
W spotkaniu uczestniczyli burmistrzyni Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma, prezes Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Jarosław Surówka, zastępca Prezesa NFOŚIGW Artur Michalik, wiceminister klimatu Ireneusz Zyska oraz senator RP Aleksander Szwed.

Wydania: