SZKOLENIE PSZCZELARZY W GORZUCHOWIE

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
005P.jpg

13.05.br. w Twórczej Świetlicy Miodowej w Gorzuchowie, odbyło się szkolenie dla pszczelarzy, które prowadził lekarz weterynarii specjalizujący się w chorobach i leczeniu pszczół miodnych dr Andrzej Migrała, ze szczególnym uwzględnieniem zarażenia pasożytem warrozą oraz nosemozą (oba gatunki) i przeciwdziałanie im w warunkach prywatnych pasiek stacjonarnych i wywożonych na pożytki. W programie szkolenia przewidziano omówienie wszystkich rodzajów leków: zalecanych przez PZP do leczenia pszczół z jednoczesną prezentacją tego leku i sposób jego zastosowania w ulu.
Organizatorzy szkolenia: Zrzeszenie Pszczelarzy Ziemi Kłodzkiej im. Weroniki Kumko. Twórcza Świetlica Miodowa Gorzuchów.

Wydania: