NOWA DROGA NA ULICY ZATORZE W NOWEJ RUDZIE

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001z.jpg

Rozpoczął się gruntowny remont drogi na odcinku o długości 1,1 km na ul. Zatorze w Nowej Rudzie. Zadanie będzie obejmowało przebudowę ulicy Zatorze w Nowej Rudzie na odcinku od wjazdu do stacji elektroenergetycznej „Nowa Ruda” do pierwszych zabudowań w miejscowości Przygórze. Jest to ważny węzeł komunikacyjny ze względu na dojazd do jednej z noworudzkich firm ZPAS oraz ze względu na duży ruch turystyczny do Przygórza.
Prace remontowe obejmują:
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie poszerzeń jezdni na łukach,
- przebudowę zjazdów,
- przebudowę przepustów pod drogą,
- wykonanie ścieku z korytek betonowych,
- wykonanie ścieku z kostki kamiennej,
- oczyszczenie rowów z namułu,
- ścinkę zawyżonych poboczy,
- wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych,
- montaż barier ochronnych,
- wycinkę krzaków.
Wartość zadania wyniesie ponad 1,1 mln zł i jest współfinansowane przez Powiat Kłodzki i Gminę Miejską Nowa Ruda.
Wykonawcą prac jest firma ,,Serafiński’’ Roboty Ziemne i Budowlane.
Jak podkreśla Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk wicestarosta kłodzki, remont ulicy Zatorze jest I etapem odbudowy drogi do Przygórza. Właśnie składamy wniosek o dofinansowanie na kontynuację zadania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych przez miejscowość Przygórze do skrzyżowania w sąsiedztwie firmy ZPAS. Liczymy na przyznanie dofinansowania dla tej inwestycji co pozwoli na całościowe wykonanie odbudowy drogi.
Zakończenia zadania planowane jest do połowy października.

Wydania: