Skarby w archiwum jezuickim Kłodzku

Autor: 
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń
01.jpg
02.jpg
03.jpg

W sobotę 23 września br., na gości licznie przybyłych na uroczystość pożegnalną dotychczasowego proboszcza – o. Roberta Móla i powitalną nowego o. Andrzeja Migacza – czekał atrakcyjny program. Otóż z tej okazji udostępnione zostały do zwiedzania archiwa jezuickie. Podziwiać można było wspaniały zabytek – szafę barokową z 1690 r., wykonaną specjalnie do przechowywania najstarszych, sięgających średniowiecza dokumentów, i to dotyczących historii Kłodzka. Także pokazano drugie archiwum dekanatu kłodzkiego, które za czasów o. Roberta doczekało się profesjonalnego uporządkowania.
Głównymi sprawcami tego sobotniego wydarzenia byli: Henia Szczepanowska i Mietek Kowalcze, koordynatorzy, pomysłodawcy, inicjatorzy wielu prac wokół ratowania jezuickich archiwów. Bez ich udziału zapewne trudno byłoby dokonać tylu wartościowych i ważnych działań w zakresie remontów i konserwacji archiwaliów.
W części drugiej spotkania, podsumowano ostatnie lata ratowania cennych dokumentów zgromadzonych w kłodzkim jezuickim archiwum. O pracach konserwatorskich opowiedziała prof. Weronika Liszewska, profesor uczelni na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prace rozpoczęto od najstarszych dokumentów, które były najbardziej zniszczone, a proces konserwacji nie był łatwy, bo oprócz pergaminu i tuszu, konserwacji poddawano także pieczęcie, które się na dokumentach znajdowały. Część dokumentów została już zabezpieczona. Czynione są starania, aby wpisać archiwum jezuickie w Kłodzku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Tego dnia pożegnano proboszcza Roberta Mola, który przez 8 lat służył w Kłodzku i od którego zaczęło się ratowanie archiwów. Ksiądz Robert został przeniesiony do Wrocławia i jak mówi, będzie nas odwiedzał. Miłym akcentem był mini koncert gitarowy dla o. Roberta, w wykonaniu utalentowanej gitarzystki z klasy Witolda Kozakowskiego, Lili Wyjadłowskiej. Prezenty pożegnalne wręczali także zaproszeni gości, w tym m.in. starosta kłodzki Maciej Awiżeń, który równocześnie powitał nowego proboszcza, księdza Andrzeja oraz burmistrz Kłodzka Michał Piszko.

Wydania: