„Dzień Otwarty” w Klinice Polmedis, realizatora powiatowego programu leczenia niepłodności metodą in vitro dla mieszkańców powiatu kłodzkiego

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
01.jpg
02.jpg

28 października br., we Wrocławiu przy ulicy Partynickiej 45, Klinika Leczenia Niepłodności Polmedis zorganizowała w swoim ośrodku – „Dzień Otwarty”.
W wydarzeniu tym nie mogło zabraknąć Powiatu Kłodzkiego, który w związku z wdrożonym programem leczenia niepłodności metodą in vitro dla mieszkańców powiatu kłodzkiego, z tą placówką, wyłonioną w konkursie ofert, podjął współpracę. Reprezentując Powiat Kłodzki, w spotkaniu udział wzięła Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, wicestarosta kłodzki pomysłodawczyni programu powiatowego, ale także przedstawicielka Zarządu Powiatu Kłodzkiego, która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie programu w powiecie kłodzkim.
Celem Otwartych Dni kliniki było przybliżenie przez specjalistów tematyki oraz metod leczenia bezpłodności. Specjaliści zaprezentowali nam następujące tematy:
• Doktor Artur Polak, ginekolog położnik, właściciel kliniki, przedstawił problematykę niepłodności, która dotyka aż 1/4 par starających się o dziecko. Wiedząc jak ważny jest to problem, klinika stara się podchodzić indywidualnie do pacjentów, precyzyjnie określając potrzeby każdego z nich.
• Doktor Alicja Polak, specjalistka z zakresu ginekologii i położnictwa, zapoznała nas z tematem pierwszorazowej wizyty w klinice pary starającej się o potomstwo i przedstawiła kolejne etapy zarówno przygotowania pacjentki, wyboru leczenia, a także przebiegu procedury in-vitro.
• Maurycy Pawlak, embriolog, przybliżył nam swoim wykładem, na czym polega praca embriologa. Doktor przedstawił ważną dziedzinę, która zajmuje się różnymi aspektami powstawania, rozwoju i implantacji zarodków oraz rozwojem płodów do momentu urodzenia. Embriolog pełni nieocenioną rolę w klinice, bada aspekty genetyczne, morfologiczne, fizjologiczne i patologiczne faz rozwoju preimplatacyjnego i prenatalnego, jakie zachodzą w zarodku i płodzie człowieka. Doktor szczegółowo zobrazował na czym polega metoda in-vitro, że jest to zapłodnienie pozaustrojowe, polegającą na zaplemnieniu uprzednio pobranych żeńskich komórek rozrodczych w warunkach laboratoryjnych, poza organizmem kobiety. W efekcie tego dochodzi do utworzenia zarodka, który przenoszony jest do jamy macicy kobiety.
Po wizycie w klinice, Wicestarosta podsumowuje spotkanie: Jestem spokojna o naszych mieszkańców, którzy trafią do tej kliniki na leczenie.
Dzięki naszemu powiatowemu programowi zgłosiło się już 12 par, pozytywną weryfikację przeszło 6 par i zostały zakwalifikowane do leczenia w tej klinice.
Program jest zaplanowany na 3 lata, będzie trwał do roku 2025, więc wszystkich, którzy mają problemy z niepłodnością, zachęcam do skorzystania i zgłaszania się do naszego programu leczniczego. Program trwa i wnioski wciąż można składać w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.
Co do Kliniki, zawsze o danym miejscu decydują ludzie, to oni tworzą atmosferę, to oni służą swoim profesjonalnym podejściem i nabytym doświadczeniem. Tutaj dzisiaj doświadczyliśmy tego wszystkiego. W klinice panuje przyjazna, rodzinna atmosfera, stworzono tu bardzo dobre warunki dla pacjentów, którzy mogą się tu czuć bezpiecznie i są zaopiekowani przez najlepszych specjalistów. Oczywiście trzymamy kciuki za wszystkie nasze pary, które przystąpiły do programu i są w trakcie leczenia, aby z sukcesem przeszli tą podróż ku macierzyństwu .
Dyrektorowi i Pracownikom Kliniki Polmedis, dziękuję za pokazanie kliniki od tzw. kuchni, także za dzisiejsze wykłady i prezentacje.

Wydania: