„Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim”

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
01n.jpg

Dzięki współpracy Partnerów: Powiatu Kłodzkiego wraz z Kłodzką Szkołą Przedsiębiorczości i Noworudzką Szkołą Techniczną, a także Gminą Stronie Śląskie wraz z Zespołem Szkół Samorządowych w ramach projektu „Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim”, i dzięki sprawnemu pozyskaniu środków unijnych przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych, do szkolnych pracownicy został zakupiony wysokiej klasy sprzęt TIK (TIK -Technologia Informatyczno-Komunikacyjna). W Starostwie Powiatowym w Kłodzku, 31 X br., podpisano protokół przekazania sprzętu do poszczególnych szkół. W podpisaniu protokołu udział wzięli: Maciej Awiżeń, starosta kłodzki, Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, wicestarosta kłodzki, Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego, Maria Lewandowska-Mika, prezes Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Jakub Prus, wiceprezes DFOP, Brygida Gąsior, dyrektor Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej Rudzie, Monika Ostrowska, dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, Rafał Hankus, dyrektor Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości.
Do wspólnego sukcesu przyczynili się zaangażowani dyrektorzy szkół, także Zarząd Powiatu Kłodzkiego, który wyasygnował środki finansowe w kwocie ponad 144 tys. zł – jako wkład własny, niezbędny, aby móc aplikować w programie po środki unijne. Zakupiony sprzęt do 2 pracowni informatycznych, a także pracowni fryzjerskiej za kwotę 291 tys. zł trafił do Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, a do pracowni elektrycznej, informatycznej i graficznej, Noworudzkiej Szkoły Technicznej zakupiono sprzęt za 322 tys. zł. Należy wspomnieć, że zakup sprzętu do pracowni to tylko część działań przeprowadzonych w ramach realizowanego wspólnego, dużego projektu „Razem dla kształcenia w powiecie kłodzkim”, który trwa od 2020 r. i wzięło w nim udział 190 uczniów z KSP, 122 uczniów z NST i 25 uczniów z ZSS, a całkowita wartość projektu to ponad 3,2 mil zł.
W ramach projektu uczniowie realizowali zawodowe zajęcia specjalistyczne, korzystali z doradztwa zawodowego, oraz korzystali z kursów przedmaturalnych, uczestniczyli w wycieczkach zawodoznawczych, także na wyższe uczelnie. W ramach programu, również nauczyciele brali udział w szkoleniach i kursach podnosząc swoje kwalifikacje.
Jak podkreśla Starosta wraz z Wicestarostą, jeżeli tylko można sięgnąć i pozyskać dodatkowe środki dla naszych szkół, czynimy to. To jest inwestycja w edukację i rozwój naszych uczniów, którzy dzięki nowo zakupionemu sprzętowi do pracowni, będą mogli z nich korzystać, uczyć się i poznawać nowe technologie. To w przyszłości zaprocentuje, kiedy uczniowie dobrze przygotowani i zapoznani z różnymi technologiami, trafią na rynek pracy.

Wydania: