Fotowoltaika w DPS w Ścinawce Dolnej

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
01.jpg

Powiat Kłodzki zainwestował w zieloną energię w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie w oddziale Ścinawka Dolna. Mając na uwadze ekologię, zmniejszenie kosztów za energię elektryczną w powiatowej jednostce oraz możliwość skorzystania z OZE w tej lokalizacji placówki, Zarząd Powiatu Kłodzkiego zainwestował środki finansowe z budżetu powiatu na wybudowanie instalacji fotowoltaicznej w DPS w Nowej Rudzie oddział w Ścinawce Dolnej 17.
Całość inwestycji to koszt blisko 170 tys. zł. Moc zamontowanej instalacji to 38 KWp, w całości wyprodukowana energia zostanie spożytkowana na potrzeby własne jednostki.
Podpisano już protokół odbioru końcowego zamontowanej instalacji. Jak podkreśla Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk – wicestarosta kłodzki: Dbając o środowisko naturalne, przy bardzo wysokiej cenie energii elektrycznej, szukamy dobrych, tańszych i długofalowych rozwiązań. Montaż fotowoltaiki pozwala na uniezależnienie się od jednego dostawcy, a także wesprze nasze działania proekologiczne.
Stąd decyzja o inwestycji w instalację fotowoltaiczną w naszym DPS-ie w Ścinawce Dolnej.
Inwestycja w Odnawiane Źródła Energii, to optymalny kierunek, bo są to nieograniczone zasoby energii, a korzystanie z nich jest przyjazne dla środowiska.

Wydania: