Wieści z Gminy Nowa Ruda

Autor: 
inf. Barbara Adamska
01INWESTYCJE 01.jpg
02INWESTYCJE 02.jpg
03INWESTYCJE 03.jpg
04INWESTYCJE 05.jpg
06ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 03.jpg
05BIATHLON DLA KAŻDEGO.jpg

*ŚWIĄTECZNY CZAS
Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, składam najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim pokoju i radości w sercach, wigilijnego wieczoru spędzonego w radosnej atmosferze wśród najbliższych, a w całym nadchodzącym Nowym Roku – dobrego zdrowia oraz spełnienia wszelkich marzeń.
W magiczny nastrój wprowadzi nas już Jarmark Bożonarodzeniowy, na który serdecznie zapraszam. Spotkamy się w sobotę, 9 grudnia na terenie należącym do Muzeum Przy Tunelu, Świerki 101. Do zobaczenia!
Wójt Gminy Nowa Ruda
Adrianna Mierzejewska

*INWESTYCJE
Szanowni Państwo, ostatnie miesiące przyniosły zakończenie największych inwestycji minionych lat. W Bożkowie dzieci korzystają już z nowoczesnego przedszkola i żłobka, którego warunki nie odbiegają od standardów wielkomiejskich. Mieszkańcy Jugowa mogą przyłączać się do, przez wiele lat wyczekiwanej, kanalizacji, a droga przez wieś doczekała się remontu. Wartość prac w obrębie tych trzech zadań przekroczyła 20 mln zł. To zdecydowanie najważniejsze zakończone inwestycje, choć było ich o wiele więcej.
Na terenie gminy za ok. 18 mln zł:
– wyremontowano drogi gminne: w Dworkach, Jugowie (Jana i Olimpijska), Koszynie (centrum), Bożkowie (3 drogi i budowa chodnika przy szkole), Woliborzu (5 dróg), Włodowice-Krajanów,
– przebudowano ścieżkę pieszą między ul. Piastowską a peronem stacji kolejowej w Ludwikowicach Kł.,
– przebudowano mosty w Czerwieńczycach i we Włodowicach,
– wybudowano 10 nowych placów (Koszyn centrum, Dzikowiec Kolonia, Jugów Pniaki, Ludwikowice Kł. przy boisku, Przygórze przy sali wiejskiej, Sokolec przy sali wiejskiej, Sokolica przy sali wiejskiej, Bartnica okolice stacji kolejowej, Włodowice okolice przedszkola, Wolibórz przy remizie),
– powstało boisko wielofunkcyjne w Czerwieńczycach,
– wykonano nową elewację sali wiejskiej w Świerkach,
– postawiono ponad 20 nowych wiat śmietnikowych przy budynkach wielorodzinnych,
– rozbudowano świetlicę wiejską w Koszynie,
– przebudowano skwer przy Klubie Seniora w Jugowie,
– wyremontowano infrastrukturę na Górze Trzech Krzyży w Jugowie,
– zagospodarowano teren wokół nowoczesnego żłobka w Bożkowie.
Większość z ww. otrzymała znaczące wsparcie rządowe. To jednak nie koniec. W ostatnich tygodniach otrzymaliśmy pozytywne decyzje w sprawie pozyskanego dofinansowania na wnioskowane projekty.
11 mln zł wpłynie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Polski Ład na:
– przebudowę drogi gminnej w Woliborzu (okolice kościoła, szkoły, boiska),
– budowę boiska sportowego w Przygórzu,
– zmodernizowano boisko Orlik w Bożkowie,
– modernizację dróg oraz budowę oświetlenia ulicznego w kilku miejscowościach.
Ponadto, dzięki licznym rozmowom i współpracy gminy z powiatem, Powiat Kłodzki wnioskował o wsparcie w wysokości 9 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, na przebudowę dwóch dróg: w Przygórzu (Zatorze) i Dzikowcu (Dzikowiec-Koszyn). Ze skutkiem pozytywnym. Prace powinny ruszyć w przyszłym roku.
Gminie natomiast udało się pozyskać 3 mln zł w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na kilka kolejnych zadań:
– modernizację sali wiejskiej Jugowianka,
– budowę zaplecza szatniowo-sportowego przy boisku, z którego korzysta LZS Burza Dzikowiec,
– remont zaplecza szatniowo-sportowego przy boisku, z którego korzysta Klub Piłkarski Słowianin Wolibórz,
– remont i wyposażenie sali wiejskiej w Dzikowcu.
Gmina ubiega się także o 2 mln zł na przebudowę trzech dróg w miejscowościach Sokolec, Dzikowiec i Ludwikowice Kł. Dofinansowanie będzie pochodziło z dwóch źródeł: unijnego w ramach programu PROW, gdzie wysokość dofinansowania wyniesie 63,63% oraz z budżetu rządowego przeznaczonego na remont dróg transportu rolnego. Oba programy realizowane są poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wartość inwestycji sięga niemal 3 mln zł. Jedna z tych dróg, prowadząca do zalewu w Dzikowcu, została przekazana w tym roku Gminie Nowa Ruda przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Trwają także dalsze czynności związane z budową hali sportowej w Ludwikowicach Kł., remontem zapory i zagospodarowaniem przestrzeni wokół zbiornika wodnego w Dzikowcu oraz remontem basenu w Jugowie. Za wsparcie dziękuję niezmiennie parlamentarzystom, samorządowcom, radnym Rady Gminy i sołtysom, a za realizację zadań – pracownikom Urzędu Gminy.
Wójt Gminy Nowa Ruda
Adrianna Mierzejewska

*BIATHLON DLA KAŻDEGO
7 listopada w Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kł. odbyło się spotkanie z Andrzejem Sidorowiczem-Radzikowskim prezesem MKS-u Duszniki Zdrój.
Celem było omówienie zasad współpracy z gminnymi szkołami w kierunku upowszechniania biathlonu wśród młodych ludzi. Prezes MKS-u zapewnia, że Klub jest gotowy organizować treningi na poziomie początkującym w szkołach podstawowych w Gminie Nowa Ruda. Treningi mogą odbywać się przez cały rok, ponieważ stawia się na pierwszym etapie głównie na podnoszenie wydolności. Drugim etapem będzie trening specjalistyczny.
Wójt Adrianna Mierzejewska dziękuje prezesowi Andrzejowi Sidorowiczowi-Radzikowskiemu za wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz składa najserdeczniejsze życzenia z okazji 50-lecia działalności Międzyszkolnego Klubu Sportowego Duszniki, kolejnych 50 lat pełnych sukcesów oraz spełnionych planów.

*ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Święto Niepodległości w Gminie Nowa Ruda obchodzone jest głównie na sportowo. Po raz jedenasty odbył się tego dnia Bieg Niepodległości, bardzo lubiany i ceniony wśród biegaczy. Bieg znalazł się po raz w pierwszej dziesiątce biegów w Polsce ocenianych za dobrą organizację. Więcej o Biegu Niepodległości oraz 4. Półmaratonie Górskim Orzeł na stronie biegajwgorachsowich.pl.
11 listopada odbyły się także V Międzynarodowe Sowiogórskie Zawody Pływackie pod patronatem Wójt Gminy Nowa Ruda, sołectwo Koszyn zorganizowało piękną Wieczornicę Patriotyczną, a KGW Sokolanki przygotowały poczęstunek i patriotyczne śpiewanie. W niedzielę, Koła Gospodyń Wiejskich z całej gminy spotkały się na 12. Przeglądzie Pieśni Patriotycznych. To był wyjątkowy weekend!

*KULTURA BEZ GRANIC
Od stycznia 2024 r. przez kolejne trzy lata Gmina Nowa Ruda będzie realizowała kulturalny projekt transgraniczny „Kultura bez granic”. Całkowita wartość polsko-czeskiego projektu, w którym weźmie udział pięciu partnerów wyniesie ponad 900 tys. euro.
Celem działań Gminy Nowa Ruda (jako lidera projektu), Miasta Nowa Ruda, Gminy Radków, Miasta Broumov i Fundacji Olgi Tokarczuk, jest organizacja inicjatyw integrujących oddalone społeczności lokalne, zbudowanie współpracy transgranicznej na terenie Ziemi Noworudzko-Radkowsko-Broumovskiej i wzmacnianie relacji partnerskich. Odbędzie się łącznie 96 imprez transgranicznych (36 po stronie czeskiej i 60 po stronie polskiej).
„Kultura bez granic” to pierwszy projekt realizowany w tzw. nowej perspektywie unijnej. Niedawno podsumowaliśmy poprzedni okres programowania, w którym Gmina Nowa Ruda zrealizowała 9 polsko-czeskich projektów, pozyskując około 700
tys. zł. Projekty o przeróżnej tematyce (kulturalnej, sportowej, kulinarnej czy artystycznej) skierowane były przede wszystkim do mieszkańców naszej gminy, stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym, w szczególności naszym polskim i czeskim partnerom. Bez Was by się nie udało. Mamy nadzieję na realizację kolejnych wspólnych pomysłów.
Wójt Gminy Nowa Ruda
Adrianna Mierzejewska

Wydania: