Mikołaj Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
m1.jpg
m2.jpg
m3.jpg

Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki oraz ponad 500 osób, bawiło się wspólnie na Hali Sportowej OSiR w Kłodzku w Mikołajkowej zabawie dla osób i rodzin osób niepełnosprawnych.
To już po raz 28 odbyła się w Kłodzku doroczna impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych, organizowana przez Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku przy wsparciu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, lokalnych samorządów - Powiat Kłodzki, Miasto Kłodzko, Gmina Wiejska Kłodzko, oraz wiele organizacji społecznych, wolontariuszy i darczyńców z powiatu kłodzkiego. Tradycyjnie gości powitała twórczyni i pomysłodawczyni tej dorocznej zabawy Teresa Ludwin Terenia Ludwin. Głos zabrali również, życząc wszystkim jak najlepszej zabawy zaproszeni goście:
Monika Wielichowska – Wicemarszałek Sejmu RP,
Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki,
Stanisław Jurcewicz – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Michał Piszko Burmistrz Miasta Kłodzka
Zbigniew Tur Wójt Gminy Kłodzko
Elżbieta Żytyńska- Przewodnicząca Rady Miasta Kłodzka,
Bogdan Bachmatiuk - dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku
W uroczystości brało udział również wielu samorządowców jak m. in. Wiesław Tracz – Zastępca Burmistrza Miasta Kłodzka, Sebastian Nowak - Zastępca Burmistrza Miasta Kłodzka, czy pracowników jednostek Powiatu Kłodzkiego m. in. Bogumił Zwardoń – dyrektor PCPR w Kłodzku czy Aneta Łosiewicz – dyrektor DWD w Dusznikach -Zdroju.
Imprezę poprowadzili Tomasz Lasek - dyrektor Kłodzkiego Ośrodka Kultury oraz Manager ds. Marketingu i Sprzedaży – Lucyna Piwowarska-Dmytrów. Występy wokalne oraz instrumentalne uświetniły całość imprezy, natomiast zabawę taneczną poprowadził zespół muzyczny PODZAMEK BOYS z Domu Pomocy Społecznej z Podzamku k/Kłodzka.
Dzięki poświęceniu wielu ludzi dobrego serca, renomowanych dobrych firm i instytucji z powiatu kłodzkiego udało się przygotować aż 460 paczek Mikołajkowych dla dzieci.
Warto było zaangażować się w tą akcje, widząc te wszystkie uśmiechnięte buzie.

Wydania: