Plany uczczenia 660 rocznicy śmierci Arnošta z Pardubic

Autor: 
inf. Mietek Kowalcze

Notatka ze spotkania 18 stycznia - Rok Arnošta z Pardubic
W czwartek, 18 stycznia odbyło się spotkanie Grupa organizacyjnej z o. Andrzejem Migaczem SJ, proboszczem, w związku z planami uczczenia 660 rocznicy śmierci Arnošta z Pardubic, który przed wiekami przyczynił się do świetności Kłodzka. Spotkanie dotyczyło wspólnego, społecznego projektu przypomnienia tej postaci. 
A oto plany ustalone podczas tego spotkania:
1. Rada Miejska ogłasza 2024 rokiem Arnošta - 25 stycznia.
2. Akcja informacyjna - banery na oknach domu jezuitów, być może także na wieży kościoła - przed weekendem majowym - p. Janusz Laska.
3. Gra miejska - uczniowie LO „Chrobry” - przed 16 czerwca.
4. Uroczystości kościelne - 16 czerwca z udziałem gości, z oprawą muzyczną chóru LO „Chrobry”. Czy da się uruchomić na nowo proces beatyfikacyjny?
5. Koncert przygotowany przez czeskich muzyków - 22/23 czerwca.
6. Znaczek Poczty Polskiej.
7. Pieczątka okolicznościowa.
8. Redakcja i wydanie pracy p. Ewy Bicz - p. Janusz Laska.
9. Tłumaczenie dokumentu poddawanego właśnie renowacji, następnie jego prezentacja - p. Henryka Szczepanowska. Tekst posłuży do przygotowania gry miejskiej.
10. Ten sam tekst zostanie wykorzystany do przygotowania scenek teatralnych przez p. Michała Noconia (teatr LO „Chrobry”) - prezentacja we wrześniu w dniach konferencji.
11. „Wejście” do krypty - p. Henryka Szczepanowska.
12. Przykrycie płyty nagrobnej szkłem/plexi.
13. Prezentacja przedstawienia o Arnošcie dla dzieci (na podstawie tekstu p. Ireny Klimaszewskiej) przez Uniwersytet III Wieku przy Muzeum Ziemi Kłodzkiej.
14. Spacer po Kłodzku z przewodnikiem PTTK - oprowadzanie „kuratorskie”.
15. Zaproszenie czeskich gości - p. Julian Golak.
16. Plener artystyczny - p. Julian Golak.
17. Wniosek o przyznanie kolegiacie kłodzkiej tytułu konkatedry.
18. Otwarcie ogrodu jezuitów (nadanie im imienia Arnošta) oraz wirydarza LO.
19. Konferencja - 26 i 27 września czy jednak 19 i 20? 
20. Nazwa projektu? 
21. Sprawy koordynowania całości - „biuro”. Media.

Podczas spotkania omówiliśmy razem to, co dotąd swobodnie krążyło jako luźne pomysły. A są to na tę chwilę sugestie bardzo różnorodne. Od naukowych, edukacyjnych, kościelnych przez wydawnicze po grę miejską, filmy na Tik-Toku przygotowane przez młodzież, czy planowane otwarcie krypty. Pomysły powstają z wielką nadzieją na włączenie wszystkich pokoleń mieszkanek i mieszkańców, w tym młodych i najmłodszych. 

Wydania: