Cztery filary stalinizacji. Ziemia kłodzka w czasach sytemu totalitarnego 1948-1956

Cztery filary stalinizacji. Ziemia kłodzka w czasach sytemu totalitarnego 1948-1956

Muzeum Ziemi Kłodzkiej zaprasza na promocję najnowszej publikacji dr. Krzysztofa Łagojdy pt. Cztery filary stalinizacji. Ziemia kłodzka w czasach sytemu totalitarnego 1948-1956.
Obszerna, licząca 900 stron, praca jest zmienioną wersją rozprawy doktorskiej historyka, charakteryzującą panujący po drugiej wojnie światowej system, z uwzględnieniem czterech najważniejszych jego filarów: partii komunistycznej, gospodarki, propagandy i aparatu represji. Spotkanie z udziałem autora publikacji dr. Krzysztofa Łagojdy oraz prof. Małgorzaty Ruchniewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego (promotorki pracy K. Łagojdy) odbędzie się 26 czerwca 2024 roku o godz. 17.00
Wstęp wolny! Podczas spotkania prowadzona będzie sprzedaż książki w cenie promocyjnej!
Dr Krzysztof Łagojda jest historykiem, pracownikiem Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, którego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zbrodni katyńskiej oraz okresu stalinowskiego w Polsce. Historyk jest autorem licznych artykułów, które publikował na łamach takich czasopism jak: „Dzieje Najnowsze”, „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały”, „Przegląd Zachodni”, „Wrocławskie Studia Wschodnie”, „Aparat Represji w Polsce Ludowej”, „Komunizm: System-Ludzie-Dokumentacja”. W swoim dorobku ma tak ważną publikację, jak: Życie w cieniu śmierci. Losy rodzin katyńskich w latach 1939-1989 w świetle wywiadów z członkami Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej. Wybrane aspekty. Właśnie ukazała się drukiem jego kolejna publikacja pt. Cztery filary stalinizacji. Ziemia kłodzka w czasach sytemu totalitarnego 1948-1956 na którą wszyscy zainteresowani powojenną historią Kłodzczyzny czekali z niecierpliwością.