DYPLOMY I STATUETKI DLA HONOROWYCH OBYWATELI KŁODZKA

0001.jpg
0002Bez nazwy 2.jpg
0003Bez nazwy 1.jpg

Podczas uroczystej 70. sesji Rady Miejskiej w Kłodzku, która odbyła się w czwartek 28 marca br., burmistrz Michał Piszko i przewodnicząca Rady Miejskiej Kłodzka, Elżbieta Żytyńska, wręczyli dyplomy i statuetki Honorowego Obywatela Miasta Kłodzka, czterem osobom: Zofii Mirskiej, Krystynie Oniszczuk-Awiżeń, Mirosławowi Awiżeń i Tomaszowi Duszyńskiemu. Przyznanie tych tytułów jest wyrazem uznania dla pracy i wkładu osób wyróżnionych w życie społeczne i kulturalne miasta. Uhonorowani, to ludzie pióra: poetka, historyczka, dziennikarz i pisarz. To w skrócie prezentacja, a nieco szerzej:
Zofia Mirska, ur. w Twierdzy koło Lwowa, po studiach na Uniwersytecie Wrocławskim związała się z Kłodzkiem. Wieloletnia nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku. Wychowała i zainteresowała literaturą wiele pokoleń kłodzczan. Od 40 lat zajmuje się poezją. Była aktywnym członkiem Kłodzkiego Klubu Literackiego działającego przy Kłodzkim Ośrodku Kultury. Publikowała w licznych pismach, periodykach i almanachach. Jej wiersze były tłumaczone na czeski i ukraiński. Autorka kilkunastu tomików wierszy. Honorowy Członek Związku Literatów Polskich i Honorowy Członek Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń – historyczka, muzealniczka, wydawca, autorka wielu opracowań z zakresu historii i kultury Ziemi Kłodzkiej. Ur. w Kłodzku, absolwentka LO im. B. Chrobrego w Kłodzku oraz Wydziału Historyczno-Filozoficznego Uniwersytetu Wrocławskiego i podyplomowego Studium Muzeologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1984 r. związana z Muzeum Ziemi Kłodzkiej, autorka wielu wystaw historycznych oraz towarzyszących im katalogów. Wieloletnia prezeska oddziału kłodzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Od 1993 zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej – BRAMA”. Inicjatorka i redaktorka rocznika kulturalnego „Almanach Ziemi Kłodzkiej”, ukazującego się od 2006 r. Autorka książek, m.in. „Ciekawostki z dziejów Ziemi Kłodzkiej”, „O dawnym hrabstwie kłodzkim i jego zasłużonym historyku Josephie Köglerze”, „Pionierskie lata 1945-1950”, „Kłodzko na dawnej karcie pocztowej”.
Mirosław Awiżeń – polski działacz związkowy, dysydent w okresie PRL, dziennikarz, wydawca, poeta, autor prozy, publicysta. Za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce odznaczony w 2014 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ur. w Kłodzku. W latach 1978-1980 współzałożyciel Konfederacji Rzeczypospolitej Polskiej Ziemi Kłodzkiej współpracującej z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Od 1980 członek NSZZ „Solidarność”. W latach 1981-1989 działacz podziemnej „Solidarności”, współzałożyciel i redaktor pism podziemnych: „Jeż”, „KOS”, „Kurier Kłodzki”, „Solidarność Zwycięży”, „Żółw”, zajmował się kolportażem książek Instytutu Literackiego w Paryżu i NOWej, organizował akcje ulotkowe, manifestacje, zbiórki pomoc dla represjonowanych. Za działalność opozycyjną więziony w latach 1983-1984. W 1993 założył Oficynę Wydawniczą „Brama” i rozpoczął wydawanie periodyku „Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej – BRAMA”. Autor tomiku poetyckiego „Zielone niebo” (1988) oraz prozatorskiej książki „Dobrze — trzeba żyć” (2019).
Tomasz Duszyński – pisarz (fantastyka, literatura historyczna, dziecięca, kryminalna, współczesna), regionalista, twórca Strzelińskiego Festiwalu Literatury, dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie. Autor nagradzanego cyklu kryminałów retro pod zbiorczym tytułem „Glatz”, których akcja rozgrywa się w Kłodzku i jego okolicach, w latach dwudziestych XX w. Cykl powieściowy „Glatz” liczy 4 części: „Glatz”, „Glatz. Kraj Pana Boga”, „Glatz. Zamieć” i „Glatz. Goliat” (wyd. 2019-2022). Promocja książek za każdym razem była organizowana przez kłodzką bibliotekę i zawsze gromadziła duże grono czytelników. Miłośnicy kryminałów retro wysoko cenią twórczość Tomasza Duszyńskiego, o czym świadczą nagrody uzyskiwane na ogólnopolskich festiwalach kryminałów, gdzie — oprócz innych wyróżnień — autor zdobywa niemal zawsze nagrodę publiczności.