Informacje ze Starostwa Kłodzkiego - Inauguracja Młodzieżowej Rady Powiatu Kłodzkiego

01.jpg
02.jpg

W poniedziałek 8 stycznia 2024 r. prace zainaugurowała I kadencja Młodzieżowej Rady Powiatu Kłodzkiego.
Młodzieżowa Rada Powiatu Kłodzkiego została utworzona 30 sierpnia 2023 r. Uchwałą Nr VIII/68/2023 Rady Powiatu Kłodzkiego. Inicjatorem jej powstania jest Michał Cisakowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego.
Młodzieżowa Rada Powiatu Kłodzkiego jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym.
Statut młodzieżowej rady zakłada, że tworzy ją 15 radnych. Radnymi I kadencji zostali: Andrzej Gąsior, Wiktoria Osicka, Antonina Zając, Jakub Borysiewicz, Rafał Targosz, Tomasz Grzybowski, Bartosz Antosik, Maksymilian Wnęk, Błażej Szafran, Michał Szarna, Rafał Czuczwara, Liliana Witczak, Olga Kubabska, Natalia Zalot oraz Kacper Jasnowski.
Kadencja MRPK trwa 2 lata.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiat Kłodzkiego Zbigniew Łopusiewicz. Młodzieżowi radni złożyli ślubowanie, a akta nadania wręczyli im Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, Wicestarosta Kłodzki, Przewodniczący Rady Powiat Kłodzkiego Zbigniew Łopusiewicz, Michał Cisakowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego oraz Piotr Marchewka, etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego.
Radni wybrali na Przewodniczącego MRPK Rafała Czuczwarę, na Wiceprzewodniczącego Tomasza Grzybowskiego, Sekretarzem został Bartosz Antosik.
Na opiekuna MRPK z ramienia Rady Powiatu Kłodzkiego został wybrany Michał Cisakowski.
Wszystkim młodym radnym gratulujemy i życzymy owocnych wyników ich samorządowej pracy.