Informacje ze Starostwa Kłodzkiego - XIII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg

Była to wyjątkowa sesja, gdyż gościem specjalnym, był Maciej Awiżeń, do niedawna starosta kłodzki, a obecnie nowo powołany wojewoda dolnośląski.
Nie obyło się bez wzruszających momentów, ponieważ było to pożegnanie starosty, po 13 latach pracy na rzecz naszego samorządu lokalnego.
Zarząd Powiatu Kłodzkiego w składzie: Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk – Wicestarosta Kłodzki, Piotr Marchewka – Etatowy Członek Zarządu Powiatu, Małgorzata Kanecka – Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu oraz Ryszard Niebieszczański – Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu, wraz ze  Zbigniewem Łopusiewiczem – Przewodniczącym Rady Powiatu Kłodzkiego, przygotowali symboliczne podziękowanie za lata wspólnej pracy.
W liście do starosty napisali:
W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Kłodzkiego, składamy Panu serdeczne podziękowania za wieloletnią służbę na rzecz powiatu kłodzkiego, współpracę i Pana nieoceniony wkład w samorządność.
Od 1998 r. pracował Pan jako samorządowiec na rzecz lokalnej społeczności – począwszy od funkcji radnego Rady Miasta Kłodzka, następnie jej wiceprzewodniczącego, później etatowego członka zarządu powiatu kłodzkiego, aż wreszcie jako najdłużej urzędujący Starosta Kłodzki.
Pana zaangażowanie przyczyniło się do rozwoju regionu na wielu płaszczyznach, m.in. ochrony zdrowia, opieki społecznej, oświaty i kultury, transportu publicznego oraz infrastruktury. Nie sposób wymienić wszystkie Pana zasługi, jak i zagadnienia, które wspólnie rozwiązywaliśmy na przestrzeni wielu lat. Z pewnością są one źródłem satysfakcji oraz potwierdzeniem Pana determinacji i wytrwałości w dążeniu do celu. 
Jako Starosta nie raz udowodnił Pan, jak ważna jest współpraca na każdym szczeblu, także tym międzynarodowym. Niech będzie to dla wszystkich inspiracją do dalszych działań na rzecz rozwoju regionu i aktywizacji lokalnej społeczności. Serdecznie dziękujemy za Pana życzliwość, otwartość, gotowość do pomocy i cierpliwość. Jesteśmy pewni, że te przymioty pomogą Panu w skutecznym zarządzaniu województwem dolnośląskim.
Życzymy owocnej pracy i wielu sukcesów, które przełożą się także na powodzenie naszego powiatu.

Podziękowania i odznaczenia.
W imieniu Komendy Chorągwi Dolnośląskiej oraz w imieniu harcerzy Ziemi Kłodzkiej, za działalność na rzecz oraz wspieranie rozwoju harcerstwa,  podziękowanie byłemu staroście, złożył Harcmistrz Arkadiusz Rudolf - komendant Chorągwi Dolnośląskiej wraz z harcmistrzyniami z Hufca im. Sudeckiej Brygady WOP w Kłodzku - Grażyną Bróż oraz Martyną Urban. Została wręczona Srebrna Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa, za wkład w rozwój harcerstwa na terenie powiatu kłodzkiego. Komendant podziękował za wspieranie idei braterstwa i propagowanie jej wśród młodych ludzi.
Natomiast w imieniu Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP, druh Dariusz Chojecki oraz druh Janusz Marnik i druh Jan Kalfas, wręczyli byłemu staroście odznaczenie za wiele lat działalności na rzecz jednostek OSP, młodzieży z OSP - Zarząd postanawiał udekorować starostę Krzyżem Koronnym.
W imieniu Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej podziękowania i gratulacje składał Adam Łącki.
W imieniu radnych z podziękowaniami wystąpiła Anita Piszko
Podczas sesji oraz bezpośrednio po niej, Maciej Awiżeń, przyjął mnóstwo życzeń i gratulacji od radnych oraz pracowników starostwa.

Po tych wzruszających wydarzeniach, radni obradowali następnie m.in. nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego, oraz uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2024. Obydwie uchwały zostały przyjęte.
Dochody Powiatu Ogółem na 2024r. - 327 671 692 zł
Wydatki Ogółem:   330 041 696 zł
Przychody: 7 695 187 zł
Rozchody: 5 325 184 zł