Laureatka wręcza Panu Rektorowi swoją nową książkę ( od lewej - Monika Maciejczyk,Rektor UW Prof.jpg