W kilku zdaniach - wydarzyło się w Szczytnej

Autor: 
Danuta Chmielarz
D1.jpg
D2.jpg
D3.jpg
D4.jpg
D5.jpg

Początek czerwca nie przyniósł oczekiwanych, czasem nawet od kilku lat, działań, dlatego z taką radością przyjęto kontynuację, przerwanych przez dwuletnie ograniczenia, imprez. Pierwszą z nich była „Olimpiada żaka i przedszkolaka” połączona z festynem rodzinnym, organizowanym przez SP im. Orła Białego i Przedszkole Publiczne. Tradycyjnie uczestnicy zmagań sportowych, na czele z wiceburmistrzem W. Zimochem, przeszli z przedszkola do Centrum Sportu; pierwszy raz dzieciom w pochodzie towarzyszyli bardzo licznie rodzice, a także inni członkowie rodzin. Po uroczystym zapaleniu olimpijskiego znicza, atmosfera na Orliku i w jego okolicy wypełniła się najpierw radosnymi okrzykami zawodników, później radosnymi odgłosami korzystających z licznych atrakcji bawiących się dzieci. Rodzice zadbali o podniebienia obecnych, przygotowując wyjątkowo duży wybór wypieków. Tak było w sobotę. Natomiast w niedzielę zaczęło się od...

Piątych Otwartych Mistrzostw w Tradycyjnym Koszeniu Trawy, które odbyły się na obrzeżach pola golfowego. MOK w Szczytnej ma już doświadczenie w organizowaniu tej imprezy i wciąż wprowadza do niej nowe atrakcje. Wśród kilkudziesięciu kosiarzy byli pasjonaci tego sportu z Czech, Słowacji i Polski, wielu przyjechało po raz kolejny, niektórzy po raz pierwszy, jak Marek Kitek z woj. opolskiego, który koszeniem zajmuje się od 1990 r., a w swoich zbiorach ma już 40 kos, najstarsza z 1928 r., nówka – z 1945 r., ma kosy polskie, radzieckie, leśne. Bo, okazuje się, o tym wyjątkowym hobby można mówić dużo i interesująco.

W tym samym dniu, 5.czerwca odbył się także 6. Szczytniański Bieg Liczyrzepy im. Radosława Szwade, organizowany przez MOK i Stowarzyszenie TKKF „Sport Adwenture”, dofinansowany przez Partnera Biegu „Lasy Państwowe”. W biegu wzięło udział 160 osób, dorosłych i dzieci.

Warto też wspomnieć o 11.Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Szczytniańska Wiosna”, zorganizowanym przez MOK 15. czerwca na placu przy ul. Wolności.
Przygotowania do indywidualnych zawodów jeździeckich rozpoczęły także pasjonatki tego sportu – Julia Duńka: w zawodach kwalifikacyjnych w Czechach zajęła 2. miejsce, w zawodach regionalnych „Sudezjan cup” także 2 m., a Karolina Legierska przygotowuje się w Ośrodku Jeździeckim „Róża Kłodzka” do zawodów skokowych.

Wiadomości z RATUSZA.
Odpadów coraz więcej.
Nie da się nie zauważyć, że Szczytna i jej okolice mają coraz więcej kłopotów z odpadami. Dzikie wysypiska, worki lub reklamówki zostawiane obok miejskich koszy na śmieci, odpady zalegające przy kontenerach i kubłach wcale nie należą do rzadkości.
Poza tym fakt, że wielu mieszkańców nie płaci za odbiór swoich nieczystości, wymusza coraz większe dofinansowanie Usług Komunalnych przez Gminę, a to z kolei spowoduje podwyżki opłat dla wszystkich mieszkańców i konieczność egzekwowania należności od tych, którzy płacić nie chcą, bądź nie mogą. Radni dyskutowali nad rozwiązaniem w poprzednim miesiącu, padły nawet konkretne propozycje, przedstawiono projekt uchwały, ale uznano, że nie nadaje się ona do uchwalenia.
Wszystko zostało, jak było. A problem rośnie, ilość śmieci również.

Czy w Szczytnej jest policja?
Takie pytanie w czasie spotkań Rady Miejskiej jest coraz częstsze. Rzeczywiście można mieć wątpliwości. Podobno ma być w Szczytnej budowana nowa siedziba dla posterunku policji, podobno oczekiwanie na nią miało spowodować przeniesienie obecnego rewiru do budynku przy ul. Wolności 80 – taką informację otrzymałam u źródła. Na razie to tylko pobożne życzenia. Mam pytanie: po co nam nowy budynek dla policji, skoro policjantów nie ma, bo przecież już nas zapewniano chyba 2,
a może 3 lata temu: 3 policjantów, dodatkowo – policjantka, żeby ktoś był zawsze, dyżury...
Nic z tych rzeczy.

Kamienny Potok coraz bardziej zarasta.
Na majowej sesji RM przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” opowiedział, jakie są planowane prace dotyczące potoków na terenie miasta i gminy Szczytna. Zostawił informacje na piśmie, trochę tego jest. Jedna część tego pisma to: zaawansowanie i aktualny stan realizacji prac, a w nim: „uzyskano opinie pozytywne... trwa procedowanie uzyskania dwóch decyzji wodnoprawnych...planowane jest ponowne złożenie nowego wniosku o pozwolenie wodnoprawne... planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej...planowane jest rozpoczęcie Umowy z Wykonawcą i rozpoczęcie robót budowlanych”. „Szacowany aktualnie termin podpisania Umowy to 3/4 kwartał 2022 r.” Bardzo często przewija się w tych rozmowach: nie ma pieniędzy.

A jednak coś się robi.
Te informacje z pierwszej ręki, przekazane przez Krzysztofa Hawałeja, kierownika referatu technicznego, dotyczą prac na drogach gminy Szczytna już wykonanych, będących w trakcie realizacji, bądź czekających na sposobną chwilę. Wszystkie zostały skonsultowane i uzgodnione z burmistrzem Markiem Szpanierem. Są to:
• Łatanie nawierzchni – ul. Batorów do Chocieszowa, Wolności, wymianę nawierzchni ul. Sienkiewicza, dróg wiejskich powiatowych, ul. Pocztowa.
• Częściowe odwodnienie ul. Bobrownickiej.
• Wymiana nawierzchni ul. Sienkiewicza od mostu do poczty.
• Naprawa wszystkich części Centrum Sportu, murków na ul. Handlowej, chodnika.
• Odnowienie przystanków PKS przy ul. Sienkiewicza.
• Malowanie barierek na moście na skrzyżowaniu.
• Prace na ul. Kołłątaja, Kochanowskiego, Kopernika.
• Przejście dla pieszych, ul.Kołłątaja, Wolności.
• Oczyszczenie rowów we wsi Dolina, przepustu, poprawa odwodnienia drogi.
• Zakończenie prac remontowych placu zabaw dla dzieci.
• Dokończenie remontu mieszkania komunalnego w Batorowie.
• Dokończenie remontu ul. Kołłątaja, przebudowa ul. Kochanowskiego, połączenie ul. Kopernika z osiedlem

Wydania: