Starostwo kłodzkie informuje: Ćwiczenia obronne na terenie powiatu kłodzkiego

01_n.jpg
02_n (1).jpg
03_n.jpg

W dniach 25 - 27 czerwca 2024 r. na terenie powiatu odbyły się ćwiczenia obronne organizowane przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku, w których uczestniczył Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, wszystkie gminy z terenu powiatu oraz przedstawiciele sił zbrojnych.
Celem ćwiczeń było doskonalenie wybranych elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. W ich trakcie w starostwie powiatowym i gminach testowano m.in. system „stałych dyżurów", dokonano rozwinięcia stanowisk kierowania w stałej siedzibie i zapasowych miejscach pracy. W ramach ćwiczeń przeprowadzono także ewakuację pracowników Starostwa Powiatowego w Kłodzku po ogłoszeniu alarmu pożarowego, a także przeprowadzono trening Akustycznego System Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania.