Starostwo Kłodzkie informuje: I sesja Rady Powiatu Kłodzkiego VII kadencji

01a.jpg
02a.jpg
03a.jpg

W poniedziałek 6 maja 2024 r. odbyła się I sesja Rady Powiatu Kłodzkiego, którą otworzył radny Czesław Kręcichwost.
Rada wybrała prezydium w składzie:
Zbigniew Łopusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego,
Małgorzata Kanecka – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego,
Robert Duma – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego,
oraz
Zarząd Powiatu Kłodzkiego w składzie:
Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk – Starosta Powiatu Kłodzkiego,
Piotr Marchewka – Wicestarosta Powiatu Kłodzkiego,
Michał Cisakowski – Etatowy Członek Zarządu,
Ewelina Ptak – Nieetatowy Członek Zarządu,
Dariusz Kłonowski – Nieetatowy Członek Zarządu.