W1-Fotograficzna pamiątka z wyjazdu bystrzyckiej szoły muzycznej do Lyonu we Francji..jpg