ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO Z ABSOLUTORIUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg

Podczas VI Sesji Rady Powiatu Kłodzkiego (20.06.) Zarząd Powiatu Kłodzkiego otrzymał wotum zaufania i absolutorium. Za obiema uchwałami głosowało 18 radnych.
-Dziękuję pracownikom Starostwa Powiatowego za codzienny trud. Dziękuję także gminom powiatu kłodzkiego za współpracę i sugestie zmian – powiedziała po podjęciu uchwały o przyznaniu wotum zaufania starosta Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk.
Przy okazji debaty o Raporcie o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2023 roku, przewodniczący rady Zbigniew Łopusiewicz zwrócił uwagę na cieszący się coraz większą popularnością Budżet Obywatelski Powiatu Kłodzkiego, z którego jak podkreślił, najczęściej korzystają ochotnicze straże pożarne i szkoły.
W pierwszej kolejności radni głosowali nad przyznaniem wotum zaufania Zarządowi Powiatu Kłodzkiego. W przypadku tej uchwały „za” było 18 radnych, przeciw było pięciu, a jeden wstrzymał się od głosu.
Najważniejszym punktem obrad było jednak udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kłodzkiego za rok 2023. Swoje poparcie zgłosiło 18 radnych, czterech było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.
Warto wspomnieć, że w minionym, 2023 roku przy współudziale środków Powiatu Kłodzkiego przebudowano m.in. drogi na terenie Gminy Nowa Ruda, drogę Krosnowice-Starków czy przebudowano skrzyżowanie drogi powiatowej ul. Kościuszki, Daszyńskiego i Malczewskiego w Kłodzku. Dokonano także termomodernizacji budynków szkół ponadpodstawowych, m.in. Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości czy I Liceum Ogólnokształcącego. Ze środków budżetu państwa trwa także budowa Komendy Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku.
W trakcie VI Sesji Rady Powiatu Kłodzkiego przyjęto także sprawozdanie finansowe podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku za rok 2023 rok.